CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
304971997
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
LT
Asmuo ryšiams: Justina Šatikė
Telefonas: +370 52508250
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Turistų judėjimo tendencijų apskaičiavimo ir atvaizdavimo naudojantis mobiliųjų technologijų sprendimais tyrimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79310000  -  Rinkos tyrimų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Turistų judėjimo tendencijų apskaičiavimo ir atvaizdavimo naudojantis mobiliųjų technologijų sprendimais tyrimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  148760.33  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79310000  -  Rinkos tyrimų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Turistų judėjimo tendencijų apskaičiavimo ir atvaizdavimo naudojantis mobiliųjų technologijų sprendimais tyrimo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga
Paaiškinimas
Šis tyrimas yra vykdomas nuo 2021 m., kai buvo atliktas pilotinis turistų judėjimo Lietuvoje mobiliųjų duomenų tyrimas. Jame buvo naudojama turistų judėjimo tendencijų apskaičiavimo pagal mobiliuosius duomenis metodologija, sukurta bendrovės „Positium“. Apskaičiavimui naudoti „Tele2“ mobiliojo ryšio operatoriaus tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugų klientų automatiškai generuojamų naudojimosi ryšio tinklu duomenų įrašai.
Šiais metais planuojamas trečiasis šio tyrimo etapas, papildant jį visų metų duomenų eilute, leidžiančia lyginti visų sezonų užsienio turistų judėjimo Lietuvoje tendencijas. Esminė šio papildymo sąlyga yra užtikrinti duomenų tęstinumą ir palyginamumą tarp skirtingų metų ir tyrimo etapų.
Duomenų šaltiniai ir kokybė: Pradinių duomenų pasirinkimas gali turėti esminę įtaką tyrimo rezultatams dėl apimamos rinkos dalies, vartotojų charakteristikų bei pačių duomenų techninių skirtumų. Taip pat skirtingi duomenų šaltiniai gali turėti įtakos metodologiniams sprendimams, kurie, nors ir galimai nežymūs, ypač detalioje didžiųjų duomenų analizėje gali lemti tendencijų neatitikimus konkrečiose savivaldybėse ar teritorijose bei taip apsunkinti duomenų interpretaciją arba prarasti galimybę palyginti duomenis tarpusavyje.
Duomenų apdorojimo metodai: Skirtingos organizacijos gali naudoti skirtingus duomenų apdorojimo metodus ir algoritmus, kurie gali turėti įtakos duomenų interpretacijai ir rezultatų pateikimui. „Positium“ naudoja patentuotą programinę įrangą, pagrįstą atvira metodologine sistema, vadinama „Positium Data Mediator“.
Tyrimo tikslai: Pirminiai metodologijos sukūrimo tikslai gali lemti skirtingus sprendimus, o tai savo ruožtu – skirtingus rezultatus, net ir pritaikius metodologiją tiems patiems tikslams.
Duomenų apsauga ir privatumas: Duomenų apsauga ir privatumas yra labai svarbūs tyrimuose, naudojant mobilius duomenis. Skirtingos organizacijos gali turėti skirtingus standartus ir politikas dėl duomenų apsaugos, o tai gali turėti įtakos, kiek duomenų gali būti prieinama ir naudojama analizei.
Dėl šių ir kitų veiksnių skirtingi tyrėjai net dėl sąlyginai nedidelių metodologijos skirtumų gali gauti skirtingus rezultatus kurie, ypač detalioje didžiųjų duomenų analizėje gali lemti tendencijų neatitikimus konkrečiose savivaldybėse ar teritorijose ir taip apsunkinti duomenų interpretaciją arba apskritai prarasti galimybę palyginti duomenis tarpusavyje. Tai ypač aktualu šiame tyrime, kadangi generuojami rezultatai yra labai detalūs: smulkiausi pateikiami rodikliai dienų tikslumu bei „karščio taškų“ žemėlapiu su galimybe pasirinkti lankytojų kilmės šalį.
Taigi, dėl šių priežasčių yra svarbu nuosekliai naudoti tą pačią tyrimo metodologiją, siekiant tyrimo duomenų palyginamumo. 2021 ir 2022 m. atliktų tyrimų metodologija yra parengta ir intelektinės nuosavybės teise priklauso bendrovei „Positium“ – „Positium Data Mediator“ naudojama metodika, skirta mobiliesiems dideliems duomenims apdoroti į reikšmingus ir patikimus statistinius rodiklius, buvo sukurta bendradarbiaujant Positium ir Tartu universitetui nuo 2004 m (Methodological framework for producing national tourism statistics from mobile positioning data (2021) Annals of Tourism Research. Volume 81, March 2020, 102895 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320300396 ). „Positium“ metodologijos įgyvendinimas, t. y. kaip metodika įrašyta į duomenų apdorojimo kodą, „Positium Data Mediator“, priklauso „Positium“ ir nebuvo perduota VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ ankstesnių tyrimo etapų metu. Dėl šių priežasčių kitam tiekėjui perėmus tyrimo vykdymą, būtų neįmanoma atkurti taikytos metodologijos bei užtikrinti vieną iš esminių šio tyrimo sąlygų – užtikrinti duomenų tęstinumą ir palyginamumą tarp skirtingų metų.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 190-594267
2023-614925

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S-103

Pavadinimas: Turistų judėjimo tendencijų apskaičiavimo ir atvaizdavimo naudojantis mobiliųjų technologijų sprendimais tyrimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-11-20
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Positium OÜ
10883762
Tartu
EE
NUTS kodas:  EE -  EESTI

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB „Tele2“
111471645
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  148760.33  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-12-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?