CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis”
303383884
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Mindaugas Brusokas
Telefonas: +370 65509771
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.ignitisgrupe.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.6)

Pagrindinė veikla

Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2023-IGN-60) Bendro naudojimo transporto priemonių parko nuoma
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34100000  -  Motorinės transporto priemonės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Bendro naudojimo transporto priemonių parko nuoma
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  372100.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Bendro naudojimo transporto priemonių parko nuoma
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34100000  -  Motorinės transporto priemonės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centralizuotame pirkime dalyvavusios įmonės bendrai nuomosis elekromobilius - 7 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Elektromobilių techniniai duomenys  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  95
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Bendro naudojimo transporto priemonių parko nuoma
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34100000  -  Motorinės transporto priemonės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centralizuotame pirkime dalyvavusios įmonės bendrai nuomosis elekromobilius - 7 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Elektromobilių techniniai duomenys  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  95
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 103-323122
2023-649698

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VSUT-2023-208

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Bendro naudojimo transporto priemonių parko nuoma

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-08-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Uždaroji akcinė bendrovė „Transporent“
110894076
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  141600.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VSUT-2023-207

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Bendro naudojimo transporto priemonių parko nuoma

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-08-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Uždaroji akcinė bendrovė „Transporent“
110894076
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  230500.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaujanti s Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 821 nuostatomis AB „Igniti s grupė“nuo 2023 m. sausio 1 d. suteikė teisę UAB „Igniti s grupės paslaugų centras“ AB „Igniti s grupė“įmonių grupės mastu atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. UAB „Igniti s grupėspaslaugų centras“ yra įrašyta į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą ir viešai skelbiamąCentrinių perkančiųjų organizacijų sąrašą, kuris skelbiamas čia:htt ps://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/centriniu-perkanciuju-organizaciju-sarasas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarti es (ar Preliminarios sutarti es) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus arveiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją: 1) per 10 dienų (supaprasti ntų pirkimų atveju - per 5darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiunti mo Dalyviams dienos,o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuopranešimo išsiunti mo dalyviams dienos; 2) per 10 dienų (supaprasti ntų pirkimų atveju - per 5 darbodienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimoraštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?