CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Trakų rajono savivaldybės administracija
181626536
Vytauto g. 33
Trakai
21106
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Večerinskienė
Telefonas: +370 52858320
Faksas: +370 52853140
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.trakai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=726702
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Geodezininko, žemėtvarkininko, matininko paslaugos
Nuorodos numeris:  686342
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pagal poreikį rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, nužymėti sklypus, atlikti žemės sklypų, pastatų, inžinerinių tinklų ir kelių kadastrinius matavimus, sudaryti topografinius planus ir komercinio pobūdžio teminius žemėlapius, atlikti inžinerinių tinklų, žemės sklypui servituto (kelio, inžinerinių tinklų, statinių) nustatymo, žemės sklypo naudojimosi tvarkos planus; matuoti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius, nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, atlikti statinių ir kt. žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71351810  -  Topografinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagal poreikį rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, nužymėti sklypus, atlikti žemės sklypų, pastatų, inžinerinių tinklų ir kelių kadastrinius matavimus, sudaryti topografinius planus ir komercinio pobūdžio teminius žemėlapius, atlikti inžinerinių tinklų, žemės sklypui servituto (kelio, inžinerinių tinklų, statinių) nustatymo, žemės sklypo naudojimosi tvarkos planus; matuoti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius, nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, atlikti statinių ir kt. žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjo pasiūlyme, teikiamame CVP IS priemonėmis, turi būti:
įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;
užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas);
užpildytas ir pasirašytas EBVPD (3 priedas). EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), kiekvienas subtiekėjas ar kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais, t. y. siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, ketina remtis tiekėjas;
jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
dokumentai įrodantys, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami (pirkimo sąlygų 29 p.);
dokumentai, įrodantys, kad laimėjimo atveju pasitelkiami specialistai bus įdarbinti, jei jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai (pirkimo sąlygų 23 p., 28.2 p.);
laisvos formos atitikties deklaracija dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. 1, 2, 3 punktuose nustatytų reikalavimų atitikties (pirkimo sąlygų 26.2 p.);
užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija;
kita reikalaujama informacija ir dokumentai.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:  
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMAS
III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sutarties privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą su polisu, kuris turi būti savarankiškas reikalavimas, arba atlikti sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoką į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą - 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-10-30
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-10-30
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
104 kab., Trakų r. sav. administracija, Vytauto g. 33, Trakai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-21

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?