CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šiaulių apskaitos centras
305888561
Pakalnės g. 6A
Šiauliai
76293
LT
Asmuo ryšiams: Lijana Feimanienė
Telefonas: +370 65103570
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.sac.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=706554
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Biudžetinė įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Savanoriško sveikatos draudimo paslauga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66512210  -  Savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau-įstaiga) perka darbuotojų, Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo paslaugas; Draudžiami 290 įstaigos darbuotojų (toliau - Apdraustieji); Vidutinis darbuotojų amžius 48 metai; Draudžiamų darbuotojų skaičius yra preliminarus, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti darbuotojų skaičių, didinant jį arba mažinant iki 5 proc;
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 58000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66512210  -  Savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau-įstaiga) perka darbuotojų, Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo paslaugas; Draudžiami 290 įstaigos darbuotojų (toliau - Apdraustieji); Vidutinis darbuotojų amžius 48 metai; Draudžiamų darbuotojų skaičius yra preliminarus, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti darbuotojų skaičių, didinant jį arba mažinant iki 5 proc;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjai ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateiktų užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Uždelsus laiku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, Draudėjas Draudikui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.
Kiekvienu atveju Draudikui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Draudikas moka Draudėjui 0,02 proc. delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
Draudikui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties numatytus įsipareigojimus ir dėl to vienašališkai nutraukus Sutartį, Draudikas moka Draudėjui 10 % nuo Sutarties Pradinės sutarties vertės dydžio, baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-05-17
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-08-16
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-05-17
Vietos laikas:  13:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 43
Šiauliai
76345
LT
Telefonas: +370 5216037

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-03
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?