CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Edita Baltrėnaitė
Telefonas: +370 66010330
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=708951
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Katilų profilaktinės priežiūros auto mašina
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34137000  -  Naudoti krovininiai automobiliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Katilų profilaktinės priežiūros auto mašina
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 185000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34137000  -  Naudoti krovininiai automobiliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jėgainės g. 12C, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Katilų profilaktinės priežiūros auto mašina, perkamas kiekis - 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 185000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma.
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Netaikoma.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pirkimo dokumentuose nustatyti, kad Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, tačiau tiekėjas/ tiekėjų grupė, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, turės sumokėti 4.000,00 Eur (keturių tūkstančių eurų ir 00 ct) baudą, šiais atvejais:
1. jei tiekėjas/ tiekėjų grupė atsiima ar pakeičia pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;
2. jei tiekėjas/ tiekėjų grupė – Pirkimo laimėtojas atsisako ar vengia pasirašyti Sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

1 Pirkėjas sumoka Pardavėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes tokia tvarka: per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos (toliau – E. sąskaita).
2. PVM sąskaitas faktūras Pardavėjas privalo pateikti tik per E. sąskaitą. Jei PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Pirkėjas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai PVM sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaita faktūra per E. sąskaitą Pirkėjui pateikiama tik pasirašius Prekių priėmimo–perdavimo aktą.
3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Prekių kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų ar darbo užmokesčio pasikeitimo, Prekių kaina neperskaičiuojama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pirkėjui laiku nesumokėjus už pristatytas Prekes, Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Pirkėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
2. Pardavėjui nepristačius Prekių Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Pardavėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros Sutarties kainos su PVM.
3. Pardavėjui vienašališkai nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Pirkėjo kaltės, ar Pirkėjui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas sumoka Pirkėjui 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos su PVM ir atlygina kitus nuostolius, kurių nepadengia numatyta bauda. Kitos sutarties sąlygos nurodytos sutarties projekte.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-19
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-19
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai į vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-16

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?