CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
188766722
Vilniaus g. 19
Švenčionys
18116
LT
Asmuo ryšiams: Svetlana Aleksandrova
Telefonas: +370 38766368
Faksas: +370 38766365
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.svencionys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=648079
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statyba
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statyba
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Stoties g. 4, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai vykdomi pagal techninį projektą „Sporto paskirties pastato (7.14) Stoties g. 4, Švenčionėlių m., Švenčionių raj. sav. statybos projektas. Nr.: 2056-XX-TP (konkurso sąlygų 11 priedas) (toliau – Techninis projektas). Į pirkimą neįeina: a) Techninio projekto Įgarsinimo ir multimedijos dalies Sąnaudų žiniaraštyje nurodyta įranga bei medžiagos, išskyrus 1.23 eilutę: „PP vamzdis d 20mm“, t. y. iš Techninio projekto Įgarsinimo ir multimedijos dalies perkama tik tai, kas nurodyta Sąnaudų žiniaraščio 1.23 eilutėje: „PP vamzdis d 20mm“; b) Techninio projekto Technologijų dalies Technologinių įrenginių ir baldų žiniaraštyje nurodyti baldai, įranga, įrenginiai, prietaisai, išskyrus Fontano ir techninės patalpos žiniaraščio dalį, t.y. iš Techninio projekto Technologijų dalies Technologinių įrenginių ir baldų žiniaraščio perkama tik ta dalis, kuri yra nurodyta kaip Fontano ir techninės patalpos sudedamoji dalis (Filtracija-cirkuliacija, Įdėtinės dalys, Povandeninis apšvietimas (led – ekonomiškas), Automatika, Filtracija-cirkuliacija, Vandens kokybės palaikymo automatinė sistema, Instaliacinės medžiagos, Papildoma įranga). c) Lauko elektrotechnikos darbai (darbai numatyti XIII projekto dalyje „Lauko elektrotechnikos dalis“ ).
Rangovas privalės parengti darbo projektą ir atlikti statybos darbus. Darbai taip pat apima visų reikalingų prisijungimų prie inžinerinių tinklų įgyvendinimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą, išpildomųjų (geodezinių) nuotraukų padarymą, pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą ir įkėlimą į Statybos aktualijų ir vizualizacijų portalą Infostatyba.lt (toliau – INFOSTATYBA), ir gauto statybos užbaigimo akto perdavimą perkančiajai organizacijai, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybos darbai (T1)  /  Lyginamasis svoris:  2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybinės medžiagos – dažai (T2)  /  Lyginamasis svoris:  2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybinės medžiagos – termoizoliacinės medžiagos (T3)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybinės medžiagos – gipso plokštės (T4)  /  Lyginamasis svoris:  4
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybinės medžiagos – medienos plokštės (T5)  /  Lyginamasis svoris:  2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybinės medžiagos – kietosios grindų dangos (T6)  /  Lyginamasis svoris:  3
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Statybinės medžiagos - Langai, stoglangiai ir išorinės vitrinos (T7)  /  Lyginamasis svoris:  4
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Santechnikos įtaisai – Santechnikos įtaisai (T8)  /  Lyginamasis svoris:  2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Santechnikos įranga – Klozetai (T9)  /  Lyginamasis svoris:  3
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius. Santechnikos įranga – pisuarai (T10)  /  Lyginamasis svoris:  3
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, pirkimo sutarties terminas gali būti vieną ar kelis kartus pratęstas taip, kad bendra visų pratęsimų trukmė neviršytų 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Tiekėjų pašalinimo pagrindai:
1. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodyti dalyvio pašalinimo pagrindai.
2. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodyti dalyvio pašalinimo pagrindai.
3. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodyti dalyvio pašalinimo pagrindai.
Informacija dėl tiekėjui keliamų reikalavimų, susijusių su jo teise verstis atitinkama veikla:
Tiekėjas pagal LR Statybos įstatymo ir kitų LR galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką turi turėti teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).
Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 3 procentai nuo Sutarties kainos.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Dėl vykdomo pirkimo 2021-09-24 buvo paskelbtas išankstinis informacinis pranešimas (CVP IS pirkimo Nr. 564937), siekiant turėti galimybę skelbiant skelbimą apie pirkimą sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminą, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 30 str. 4 d.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 187-485466
IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-07-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-07-21
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CPV IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-06-29

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?