CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga CPO LT
302913276
Ukmergės g. 219-1
Vilnius
07152
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Šulgė
Telefonas: +370 65889403
El. paštas: i.sulge@cpo.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpo.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=681444
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ investuotojo atrankos valdžios ir privataus subjektų partnerystės skelbiamos derybos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70330000  -  Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto tikslas - užtikrinti Tauragės miesto gyventojų mobilumą ir saugumą vietiniuose keliuose.
Projekto uždavinys – modernizuoti Tauragės miesto susisiekimo infrastruktūrą, gerinant jos techninius parametrus.
Projekto metu bus atnaujinta 20 Tauragės miesto gatvių (8,504 km.) bei išplėtota 2,07 km., naujų pėsčiųjų ir dviračių takų. Užtikrinta gatvių infrastruktūros priežiūra.
Įgyvendinamas Projektas priskiriamas Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto sričiai.
Įgyvendinant Projektą VžPP būdu yra siekiama Sąlygose nustatyta tvarka atrinkti Investuotoją, kuris iki Sutarties pasirašymo turės įsteigti Privatų subjektą Projekto įgyvendinimui. Privačiam subjektui bus perduotos Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo veiklos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34928500  -  Gatvių apšvietimo įrenginiai
45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Tauragės savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto metu bus atnaujinta 20 Tauragės miesto gatvių (8,504 km.) bei išplėtota 2,07 km., naujų pėsčiųjų ir dviračių takų. Užtikrinta gatvių infrastruktūros priežiūra.
Įgyvendinamas Projektas priskiriamas Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto sričiai.
Įgyvendinant Projektą VžPP būdu yra siekiama Sąlygose nustatyta tvarka atrinkti Investuotoją, kuris iki Sutarties pasirašymo turės įsteigti Privatų subjektą Projekto įgyvendinimui. Privačiam subjektui bus perduotos Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo veiklos.
Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki 18 metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie etapai:
1. Dabų atlikimas – iki 3 (trijų) metų;
2. Paslaugų teikimas – iki 15 (penkiolikos) metų. Šis terminas nesikeičia ir tuo atveju, jei darbai atliekami trumpiau, nei per 3 (tris) metus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 216
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)

Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas kandidatų skaičius: 5
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:
Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama kvalifikacijos reikalavimus atitikusių Kandidatų kvalifikacija ir atrinkti ne daugiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti Pirminius pasiūlymus ir dalyvauti derybose. Jei dėl vienodai surinkto balų skaičiaus susidarys daugiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, į šį 5 (penkių) labiausiai kvalifikuotų Kandidatų sąrašą bus įtraukiamas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiausiai. Jeigu kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai atitiks 5 (penki) ar mažiau Kandidatų, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Kandidatams, atitinkantiems kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, Komisija išsiųs kvietimą pateikti Pirminius pasiūlymus ir dalyvauti derybose. Tuo atveju, jeigu kvalifikacinės atrankos metu keletas Kandidatų surinks vienodą balų sumą, teikti Pirminį pasiūlymą bus pakviestas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiau.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose ir pridedamame Europos bendrajame viešųjų dokumente (EBVPD)
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Privatus subjektas turi pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal Pirkimo sąlygose nustatytas formas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas likus 2 (dviem) mėnesiams iki Objekto eksploatacijos pabaigos ir turi galioti 3 (tris) mėnesius po turto grąžinimo. Prievolių įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 % (penki) nuo Paslaugų teikimo metų Metinio atlyginimo (be PVM).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.4)

Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-03-01
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 7  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimą vykdo įgaliotoji perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius.
Projektą įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TSP-210 Dėl tikslingumo projektą „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-29

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Pasiūlymų vertinimo kriterijuose
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?