CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys"
149566841
Pulko g. 75
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Žilinskienė
Telefonas: +370 31555980
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=647366
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nuotekų siurblinių pirkimas Voveraičių ir Žirgų g., Alytus
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42122220  -  Nuotekų siurbliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis:
1. Nuotekų siurblinių pirkimas Voveraičių ir Žirgų g., Alytus (siurblinės Nr. 1 ir Nr. 3) su panardinamais siurbliais, kai siurblinės debitas Q = 2,5 l/s.
2. Nuotekų siurblinių pirkimas Voveraičių ir Žirgų g., Alytus (siurblinės Nr. 2 ir Nr. 4) su sausai statomais siurbliais ir su automatine nešmenų atskyrimo sistema, kai siurblinės debitas Q = 5 l/s.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Nuotekų siurblinių pirkimas Voveraičių ir Žirgų g., Alytus (siurblinės Nr. 1 ir Nr. 3) su panardinamais siurbliais, kai siurblinės debitas Q = 2,5 l/s
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42122220  -  Nuotekų siurbliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Voveraičių ir Žirgų g., Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama 2 vnt. nuotekų siurblinės su panardinamais siurbliais
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 27000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų perkančiajam subjektui arba jo personalui, turinčių reikšmingos įtakos sutarties vykdymui tinkamai ir laiku) prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Nuotekų siurblinių pirkimas Voveraičių ir Žirgų g., Alytus (siurblinės Nr. 2 ir Nr. 4) su sausai statomais siurbliais ir su automatine nešmenų atskyrimo sistema, kai siurblinės debitas Q = 5 l/s.
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42122220  -  Nuotekų siurbliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Voveraičių ir Žirgų g., Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama 2 vnt. nuotekų siurblinės su sausai statomais siurbliais ir su automatine nešmenų atskyrimo sistema
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 73000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų perkančiajam subjektui arba jo personalui, turinčių reikšmingos įtakos sutarties vykdymui tinkamai ir laiku) prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Nurodyta pirkimo dokumentuose. Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD).
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas už prekes apmoka pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pristatytų prekių perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo ir sąskaitos gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos).
Pardavėjui avansas nemokamas.
Jeigu pardavėjas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, pardavėjui sutikus, tarp užsakovo, pardavėjo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti pardavėjui priklausančias sumas sutartyje nustatytais terminais, pardavėjui pareikalavus, moka padavėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.
Jei pardavėjas vėluoja pristatyti prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-07-11
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-10-09
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-07-11
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas pirkimo dalyviams bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-06-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?