CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Jolita Buškevičienė
Telefonas: +370 65815571
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637768
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkantysis subjektas numato pirkti šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbus
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Vamzdynų demontavimo ir montavimo darbų atlikimo termino trumpinimas dienomis  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  95
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 931000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Abiejų Šalių sutikimu, pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 6 (šešiems) mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  iekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
Tiekėjas turi teisę verstis šilumos tinklų, kurių sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, remonto ir bandymo darbais. Pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas galiojantis atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) sumai.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Faktiškai atliktus rangovo darbus užsakovas priims kiekvieną mėnesį, Rangovui Sutarties 3.2.4 punkte nustatytu terminu pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę (toliau – pažyma) ir Atliktų darbų aktus. PVM sąskaitą faktūrą, kurią užsakovas apmokės per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas, rangovas užsakovui turi pateikti iki kito mėnesio 8 (aštuntos) darbo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaitos faktūros bus pateiktos ne per E. sąskaitą, užsakovas laikys, kad PVM sąskaitos faktūros nėra gautos, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. sąskaitą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užsakovui besąlyginė ir neatšaukiama banko ar kitos kredito įstaigos išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (toliau - Užtikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM, galiojantį nepertraukiamai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne trumpiau nei galioja sutartis.
Rangovui ne dėl užsakovo kaltės numatytais terminais neparengus projekto ir (ar) neatlikus darbų (įskaitant atvejus, kai darbų vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi būti atlikti pagal grafiką), užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti rangovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurių dydis nurodomas sutarties specialiojoje dalyje. Visos sutarties sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose (sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-22
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus pirkimui gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje registruoti tiekėjai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?