CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Erika Urbonavičienė
Telefonas: +370 34068390
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=677714
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas" II-ojo etapo rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - Šventosios upės pakrantės sutvarkymo II-ojo etapo rangos darbai. Šiuo pirkimu perkami baigtiniai darbai pagal techninį projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių, esančių tarp Vilniaus ir Žiedo gatvių, statybos techninis projektas (koreguojant parengtą Susisiekimo komunikacijų paskirties – gatvės, esančios tarp Vilniaus ir Žiedo g. statybos projektą) (Nr. CPO115141/20-679, parengimo metai - 2020 m.): Techninio projekto sklypo sutvarkymo dalyje suvestiniame kiekių žiniaraštyje pateiktas II etapas (išskyrus drenažo ir šulinėlių įrengimą, archeologinius tyrimus), Terasų (VIII) etapo terasos MT2, MT3: 10-25 pozicijos, 27 pozicijos – 2 vnt., 28 pozicijos – 1 vnt., apšvietimas nuo atliktų darbų ribos iki 2 etapo pabaigos (38-81 apšvietimo atramos).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 231404.96  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112700  -  Kraštovaizdžio darbai
45213316  -  Pėsčiųjų takų įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šventosios upės pakrantė Ukmergės mieste.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atsižvelgiant į ankstesnių etapų pakeitimus, atkreipiame dėmesį, kad II etapo atsijų takai (skaldytų akmenų frakcija Stone-mix 5-11, granito skaldos atsijos fr. 0/2) ir Terasų (VIII) etapo Mažosios architektūros apvalūs atsisėdimai (apvalūs atsisėdimai: aukštis – 480 mm, skersmuo – 152 cm) ir kiti elementai įrengiami tokie, kokie buvo įrengti pagal projekto „Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas“ 1 etapo rangos darbų pirkimą. II etapo Priėjimai prie upės pakrantės dangą daryti iš monolitinio betono arba akmenų. Mažosios architektūros elementams naudojamos medžiagos pagamintos iš cinkuoto ir milteliniais dažais padengto plieno.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 231404.96  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Gali būti įsigyjami papildomi darbai neskelbiamų derybų būdu pagal VPĮ 71str. 5 d. susiję su pagrindinės sutarties vykdymu ir jų vertė negali viršyti 25 proc., jeigu tokie papildomi darbai atsiranda dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su techninio projekto sprendinių keitimu, techninio projekto klaidomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa - projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-011 „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“.
II.2.14)

Papildoma informacija

Visi darbai, įskaitant dokumentacijos parengimą, su pratęsimais ir stabdymais turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimų pagal VPĮ 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę būti statybos rangovu:
Statinių kategorija - nesudėtingas statinys;
Statinių grupė: inžineriniai statiniai;
Statinių pogrupiai: kiti inžineriniai statiniai.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą (besąlygišką ir neatšaukiamą Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus)) pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Banko garantija arba laidavimo suma - 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-12
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius 42 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkime taikomas reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.3 punktas).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-02

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?