CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
288697120
L. Sapiegos g. 1
Vilnius
10312
LT
Asmuo ryšiams: Laura Jūraitė
Telefonas: +370 52719063
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaldep.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=675783
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Statinių paprastojo remonto darbų bausmių vykdymo sistemos padaliniams pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius, biudžetinės įstaigos kodas 288697120) (nuo 2023 sausio 1 d Kalėjimų tarnyba) (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą (toliau – konkursas arba pirkimas), siekdamas su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl statinių paprastojo remonto darbų įsigijimo.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 5350000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I POD
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I pirkimo objekto dalis – paprastojo remonto darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė nesiekia 25 000,00 Eur be PVM. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, per 48 mėnesius, Preliminarios sutarties maksimali vertė – 267 500,00 Eur be PVM;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 267500.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II POD
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II pirkimo objekto dalis – paprastojo remonto darbai darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 25 000,00 Eur be PVM ir daugiau, bet nesiekia 65 000,00 Eur be PVM. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, per 48 mėnesius, Preliminarios sutarties maksimali vertė – 1 237 455,00 Eur be PVM;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1237455.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

III POD
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

III pirkimo objekto dalis – paprastojo remonto darbai darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 65 000,00 Eur be PVM ir daugiau, bet nesiekia 150 000,00 Eur be PVM. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, per 48 mėnesius, Preliminarios sutarties maksimali vertė – 2 173 170,00 Eur be PVM;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 2173170.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

IV POD
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

IV pirkimo objekto dalis – paprastojo remonto darbai darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 150 000,00 Eur be PVM ir daugiau. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, per 48 mėnesius, Preliminarios sutarties maksimali vertė – 1 671 875,00 Eur be PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1671875.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad neturėti pašalinimo pagrindų, atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nustatytą aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD formos pildymo internete adresas http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Preliminariojoje sutartyje numatyta, kad:
"11.3.Jei Užsakovas nutraukia šią Sutartį su Rangovu dėl Sutarties 10.3 p. numatytų aplinkybių, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 000 Eur baudą.
11.4.Atnaujintą varžymasį laimėjęs rangovas, atsisakęs sudaryti Pagrindinę sutartį, moka Užsakovui 10 procentų nuo nesudarytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės dydžio baudą."
Pagrindinėje sutartyje numatyti delspinigiai ir bauda:
"11.5. Jei Rangovas pagal Sutartį vėluoja atlikti bet kokį Darbą, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus."
11.7. Už esminį Sutarties pažeidimą arba pripažinus, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Rangovas moka Užsakovui 5 procentų nuo Pradinės sutarties vertės arba nuo neatliktų Darbų vertės be PVM , dydžio baudą."

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  10
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-03-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos L. Sapiegos g. 1 Vilnius.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-22

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?