CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Trakų rajono savivaldybės administracija
181626536
Vytauto g. 33
Trakai
21106
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Večerinskienė
Telefonas: +370 52858320
Faksas: +370 52853140
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.trakai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=635960
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Nuorodos numeris:  600363
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71420000  -  Kraštovaizdžio architektūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atsižvelgiant į „Pastatų projektavimo menas ir mokslas“ MB 2021-05-17 parengtą Trakų miesto, Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) teritorijos kompleksinio sutvarkymo projektinį pasiūlymą, parengti Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams techninį projektą ir vykdyti projekto vykdymo priežiūrą.
Privaloma techninio projekto sudėtis: 1. Bendroji dalis; 2. Sklypo plano dalis (su susisiekimo ir želdinių sprendiniais, mažosios architektūros elementais); 3. Lauko lietaus nuotekų šalinimo dalis; 4. Lauko elektros tinklų dalis (elektros tiekimas ir apšvietimas + ESO dalis); 5. Lauko elektroninių ryšių dalis (apsaugojimas/ pajungimas + vaizdo stebėjimas) 6. Pasirengimas statybai ir darbų organizavimo dalis; 7. Statybos skaičiuojamosios kainos dalis.
Atlikti:
- Geologinius tyrimus;
- TP konstruktyvinė dalis;
- Archeologinius tyrimus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Trakų miesto, Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atsižvelgiant į „Pastatų projektavimo menas ir mokslas“ MB 2021-05-17 parengtą Trakų miesto, Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) teritorijos kompleksinio sutvarkymo projektinį pasiūlymą, parengti Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams techninį projektą ir vykdyti projekto vykdymo priežiūrą.
Privaloma techninio projekto sudėtis: 1. Bendroji dalis; 2. Sklypo plano dalis (su susisiekimo ir želdinių sprendiniais, mažosios architektūros elementais); 3. Lauko lietaus nuotekų šalinimo dalis; 4. Lauko elektros tinklų dalis (elektros tiekimas ir apšvietimas + ESO dalis); 5. Lauko elektroninių ryšių dalis (apsaugojimas/ pajungimas + vaizdo stebėjimas) 6. Pasirengimas statybai ir darbų organizavimo dalis; 7. Statybos skaičiuojamosios kainos dalis Atlikti: - Geologinius tyrimus; - TP konstruktyvinė dalis; - Archeologinius tyrimus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo pasirengimas (kompetencija) pirkime teikti paslaugas - pagrindinio personalo (projekto vadovo) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Objektas randasi kultūros paveldo teritorijoje

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjo pasiūlyme turi būti:
d. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;
e. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą;
f. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas – sumokėjimą patvirtinantis dokumentas / užpildytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas pagal pasiūlymo galiojimo garantijos / pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo formą elektronine forma, pateikiamas atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;
g. užpildytas ir pasirašytas EBVPD . EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), kiekvienas subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, ketina remtis tiekėjas;
h. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
i. deklaruojamų projektų parengimo faktus pagrindžiantys dokumentai:
statinių statybas leidžiantys dokumentai;
arba
suprojektuotų statinių bendrųjų ekspertizių aktai su išvadomis, rekomenduojančiomis tvirtinti projektus, jeigu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos statybas leidžiantys dokumentai nebuvo gauti;
j. pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis, jeigu tokie pasitelkiami, ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai;
k. pasiūlyme nurodytų specialistų (fizinių asmenų), kuriuos laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti, ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai;
l. kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga, įskaitant ir pirkimo sąlygų 34.2 p. prašomus pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, reikalingus pagrindinio personalo (projekto vadovo) patirties (B) balams apskaičiuoti.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų teikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas vienu iš šių būdų:
- užstatu arba banko garantija, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštu ne mažesnei kaip 5 (penki) proc. dydžio nuo pradinės pirkimo sutarties vertės EUR be PVM sumai (techninio projekto paslaugoms) ir ne mažesnei kaip 3 (penki) proc. dydžio nuo pradinės pirkimo sutarties vertės EUR be PVM sumai (techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms);
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-06
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-09-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-06
Vietos laikas:  8:45
Vieta:  
104 kab., Trakų rajono savivaldybėsa dministracija, Vytauto g. 33, Trakai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis
Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Techninių specifikacijų projektas buvo paskelbtas Nr. 586677 - Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams techninio projekto parengimas, 2022-02-21
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?