CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
145787276
Pramonės g. 15-71
Šiauliai
78137
LT
Asmuo ryšiams: Šarūnė Vaikasienė
Telefonas: +370 41503247
Faksas: +370 41520002
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sratc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=683181
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ŠIAULIŲ REGIONO MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO, GAMYBOS, TIEKIMO IR ĮRENGIMO ŠIAULIŲ REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO TERITORIJOJE PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42914000  -  Perdirbimo įrenginiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0003. Projekto tikslas – apdoroti atskirai surinktas buitines maisto ir virtuvės atliekas, pagaminti švarią organinę masę – pulpą kaip žaliavą biometano gamybai. Tikslui pasiekti, perkamas įrenginys.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linija
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34144000  -  Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34144751  -  Apžarginiai transporteriai
42122000  -  Siurbliai
42164000  -  Pagalbinė katilinė
42215200  -  Maisto perdirbimo mašinos
43830000  -  Įrankiai su varikliu
44141000  -  Vamzdynas
44613000  -  Didelės talpyklos
44614300  -  Konteinerių laikymo sistema
44619000  -  Kiti konteineriai
45251200  -  Katilinių statybos darbai
45314310  -  Kabelių klojimas
51514000  -  Įvairių bendrosios paskirties mašinų montavimo paslaugos
71315000  -  Statybos paslaugos
72514200  -  Įrenginių valdymo paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemų kūrimu
98390000  -  Kitos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių kaim. sen., Šiaulių r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0003. Projekto tikslas – apdoroti atskirai surinktas buitines maisto ir virtuvės atliekas, pagaminti švarią organinę masę – pulpą kaip žaliavą biometano gamybai. Tikslui pasiekti, perkamas įrenginys.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties Šalys gali stabdyti Sutarties vykdymą atskiru Šalių susitarimu tuo atveju, jei Tiekėjui suprojektavus, pagaminus ir pristačius Prekę Užsakovui, jos nebus galima įrengti ir išbandyti nesant Prekės įrengimui skirto pastato.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0003
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pakuotės presas – konteineris
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44619000  -  Kiti konteineriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių kaim. sen., Šiaulių r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0003. Projekto tikslas – apdoroti atskirai surinktas buitines maisto ir virtuvės atliekas, pagaminti švarią organinę masę – pulpą kaip žaliavą biometano gamybai. Tikslui pasiekti, perkamas pakuotės presas - konteineris.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0003

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas, laiku nepatiekęs Sutartyje numatytos Prekės arba patiekęs netinkamą Prekę, taip pat nepašalinęs kitų trūkumų per Sutartyje nustatytą laikotarpį arba pažeidęs kitas Sutarties sąlygas, Užsakovo raštišku reikalavimu, moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės, už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat atlygina Užsakovo visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo, kurių nepadengia netesybų suma.
2. Užsakovas, vėluodamas sumokėti Sutartyje nustatytais terminais Tiekėjui už pagal Sutartį įvykdytus įsipareigojimus, Tiekėjui raštu pareikalavus, moka Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-02-10
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-02-10
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
CVP IS

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-30

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?