CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
300121001
Švitrigailos g. 11E
Vilnius
03228
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Mickuvienė
Telefonas: +370 68784706
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ndnt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=654486
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

NDNT INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO – ROTACIJA IR „GYDYTOJŲ BASEINAS“ PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nuorodos numeris:  617749
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72312100  -  Duomenų parengimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos modernizavimo Rotacija ir „Gydytojų baseinas“ paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72312100  -  Duomenų parengimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švitrigailos g. 11E, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų pavadinimas – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos modernizavimo Rotacija ir „Gydytojų baseinas“ paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES)2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3p. 16).
Perkančioji organizacija, nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, prieš priimdama sprendimą dėl laimėjusiojo pasiūlymo, kreipiasi į tiekėją kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ir prašo tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, nurodydama šių dokumentų pateikimo terminą.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Klientui nustačius, kad Paslaugų teikėjas pažeidė nuostatas, susijusias su informacijos saugumu, ir dėl to atsirado bet kokios neigiamos pasekmės Klientui (tiek materialaus tiek ir neturtinio pobūdžio), Klientas turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 8.000,00 Eur (aštuonis tūkstančius eurų) baudą už kiekvieną atvejį.
Klientas gali pareikalauti iš Paslaugų teikėjo už laiku nesuteiktas paslaugas sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą paslaugų suteikimo dieną nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos.
Už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną Paslaugų teikėjas gali pareikalauti iš Kliento sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.
Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis informacinės sistemos ,,E.
sąskaita“ priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-22
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-08-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?