CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21,
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Edita Zagurskienė
Telefonas: +370 31575345
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676769
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbų kapitalinio aprašo parengimo paslauga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Detalesnis paslaugų aprašymas ir reikalavimai teikiamoms paslaugoms pateikti Kapitalinio remonto aprašo užduotyje – pirkimo dokumentų 2 priede. Paslaugos teikėjas taip pat turės atlikti: 1. Kapitalinio remonto aprašo pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal kapitalinio remonto aprašo ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį kapitalinio remonto aprašą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat kapitalinio remonto aprašo klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; 2. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų (jei jie būtini), derinimų, leidimų, sutikimų (jei jie būtini) ir kitų dokumentų gavimą; Prašymo Statybą leidžiančiam dokumentui gauti (pagal įgaliojimą) pateikimą IS „Infostatyba“; Statybą leidžiančio dokumento gavimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Detalesnis paslaugų aprašymas ir reikalavimai teikiamoms paslaugoms pateikti Kapitalinio remonto aprašo užduotyje – pirkimo dokumentų 2 priede. Paslaugos teikėjas taip pat turės atlikti: 1. Kapitalinio remonto aprašo pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal kapitalinio remonto aprašo ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį kapitalinio remonto aprašą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat kapitalinio remonto aprašo klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; 2. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų (jei jie būtini), derinimų, leidimų, sutikimų (jei jie būtini) ir kitų dokumentų gavimą; Prašymo Statybą leidžiančiam dokumentui gauti (pagal įgaliojimą) pateikimą IS „Infostatyba“; Statybą leidžiančio dokumento gavimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 mėnesiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jei taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas, per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra savo jėgomis tinkamai suteikęs (įvykdęs) kapitalinio remonto aprašo ar projektavimo paslaugas pagal vieną ar daugiau sutarčių, kurios vertė ar kurių bendra vertė yra 82644,00 eurų be PVM.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
pateikiama pagrindinių per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos suteiktų kapitalinio remonto aprašo ar projektavimo paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), kartu su užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas sutartis.
Pažymose turi būti nurodytos savo jėgomis suteiktų paslaugų sumos, datos, užsakovai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Numatytos sankcijos - baudos ir delspinigiai. Numatyta Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pulko g. 21, 62135 Alytus
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-28

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?