CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė miškų tarnyba
302471705
Pramonės pr. 11A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Ričardas Beniušis
Telefonas: +370 61424660
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.amvmt.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=666311
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS PASLAUGOMS PIRKTI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77231400  -  Miškų inventorizavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija.
Pirkimas yra skirstomas į 3 (tris) dalis. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims:
I pirkimo dalis – medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos, Rokiškio (išskyrus buvusią Kupiškio regioninio padalinio dalį) ir Švenčionėlių regioninių padalinių teritorijose.
II pirkimo dalis – medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko, Šakių ir Šilutės regioninių padalinių teritorijose.
III pirkimo dalis – medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio teritorijoje.
Perkamų paslaugų aprašymas bei preliminarūs kiekiai, suteikimo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje, pateiktoje Pirkimo sąlygų 2 priede.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos, Rokiškio ir Švenčionėlių regioninių padalinių teritorijose
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77231400  -  Miškų inventorizavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos, Rokiškio (išskyrus buvusią Kupiškio regioninio padalinio dalį) ir Švenčionėlių regioninių padalinių teritorijose. Prognozuojamas inventorizuoti medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotas - 2400ha
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2022-12-01  /  Pabaiga: 2024-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galutinis Sutarties įvykdymo terminas – 2023 m. gruodžio 15 d. (esant pagrįstam būtinumui, kuris nepriklauso nuo šalių delsimo ir (ar) neveiklumo, paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis paslaugų atlikimo sąlygomis vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko, Šakių ir Šilutės regioninių padalinių teritorijose
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77231400  -  Miškų inventorizavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko, Šakių ir Šilutės regioninių padalinių teritorijose. Prognozuojamas inventorizuoti medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotas 2500ha.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2022-12-01  /  Pabaiga: 2024-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galutinis Sutarties įvykdymo terminas – 2023 m. gruodžio 15 d. (esant pagrįstam būtinumui, kuris nepriklauso nuo šalių delsimo ir (ar) neveiklumo, paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis paslaugų atlikimo sąlygomis vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio teritorijoje
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77231400  -  Miškų inventorizavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio teritorijoje. Prognozuojamas inventorizuoti medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotas 2000ha.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2022-12-01  /  Pabaiga: 2024-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galutinis Sutarties įvykdymo terminas – 2023 m. gruodžio 15 d. (esant pagrįstam būtinumui, kuris nepriklauso nuo šalių delsimo ir (ar) neveiklumo, paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis paslaugų atlikimo sąlygomis vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo dokumente. Tiekėjai turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje arbe užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Tiekėjas per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantiją iš banko arba laidavimo sutartį iš draudimo bendrovės). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė ne mažesnė kaip 5 proc. bendros pirkimo sutarties vertės. Garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Pratęsus sutarties vykdymo terminą atitinkamai turi būti pratęstas ir garantijos (laidavimo) galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai Tiekėjui grąžinami pasibaigus sutarties terminui ir tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-10-31
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-02-01
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-10-31
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pramonės pr. 11A Kaunas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-10-13
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?