CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS'
120545849
Spaudos g. 8
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Asta Volosevičienė
Telefonas: +370 61214905
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=652610
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(PK22-209) Kogeneratorius su įrengimo darbais Vilniaus NVĮ
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

31100000  -  Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kogeneratorius su įrengimo darbais Vilniaus NVĮ. Šiuo metu Vilniaus miesto nuotekų valykloje veikia du kogeneratoriai. Pirkėjui siekiant optimaliai išnaudoti biodujų pasigaminimo galimybes planuoja įsigyti trečią kogeneratorių ir biodujų ir gamtinių dujų sumaišymo mazgą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31100000  -  Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Titnago g. 74, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kogeneratorius su įrengimo darbais Vilniaus NVĮ. Šiuo metu Vilniaus miesto nuotekų valykloje veikia du kogeneratoriai. Pirkėjui siekiant optimaliai išnaudoti biodujų pasigaminimo galimybes planuoja įsigyti trečią kogeneratorių ir biodujų ir gamtinių dujų sumaišymo mazgą
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 40
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo terminas gali būti pakeistas, pratęstas arba sustabdytas Sutarties BD 16 skyriaus nustatyta tvarka ir terminais.
II.2.9)

Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas mažiausias skaičius: 1
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vykdomas Žalias pirkimas. Detaliau pateikiama pirkimo dokumentuose.
Sutarties terminas 40 mėn.*(15 mėn. prekių tiekimui/montavimui/darbų atlikimui/paslaugų suteikimui; 24 mėn. garantinis aptarnavimas; 1 mėnuo apmokėjimui).
*Vadovaujantis PĮ 94 str. 5 dalimi 4 punktu.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas ir Tiekėjų kvalifikacija yra tikrinama. Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti Paraišką su priedais (SPS priedas Nr. 1) ir Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (SPS priedas Nr. 3). Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius aktualius dokumentus, nurodytus SPS 3.1 punkte (Lentelė Nr. 1 ir Lentelė Nr. 2) „Pateikiami dokumentai“, bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kurio ekonominis naudingumas (pagal SPS nurodytą Pasiūlymų vertinimo kriterijų) po Galutinių pasiūlymų pateikimo prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimo ir sutarties vykdymo įsipareigojimus.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas: 10.000,00 EUR (SPS 8 skyrius).
Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 5 proc. nuo bendros Sutarties sumos EUR be PVM (SPS Priedas Nr. 5 Sutarties projektas SD)
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už tinkamai, laiku perduotas bei kokybiškas Prekes Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju pagal jo pateiktas ir Pirkėjo priimtas Sąskaitas. Sąskaita teikiama ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Akto pasirašymo dienos. Tuo atveju jeigu Prekės tiekiamos etapais arba pagal grafiką - iki kito Ataskaitinio laikotarpio 5 Dienos.
Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 Dienų nuo Sąskaitos pateikimo dienos.
Detalesnė informacija pateikiama Sutarties SD.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už Sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (ar) nevykdymą Sutartyje bus numatyti delspinigiai ir baudos. Netesybų detalizavimas yra nurodytas SPS Priede Nr. 5 Prekių sutarties specialiojoje dalyje skyriuje ,,Atsakomybė"
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?