CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Vilius Pažereckas
Telefonas: +370 61509077
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.chc.lt/lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676044
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kondensacinio ekonomaizerio šilumokaičiai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42511100  -  Šilumokaičiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kondensacinio ekonomaizerio šilumokaičiai 2vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42511100  -  Šilumokaičiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kondensacinio ekonomaizerio šilumokaičiai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 5 priede nurodytus reikalavimus.
Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
Perkantysis subjektas šio Pirkimo metu netaiko kvalifikacinės atrankos ir pateikti Pirminius pasiūlymus kvies visus tiekėjus, kurie atitiks reikalavimus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimui ir /ar kvalifikacijai ir kurių paraiškos atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas), kaip nustatyta Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje. Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 7 000,00 (septyni tūkstančiai eurų 00 ct) EUR. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatomi užtikrinimo būdai: mokėjimo pavedimas ar pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimas. Užtikrinimas skiriamas Pirminio, Pakeisto (jei tokio reikalaujama) ir Galutinio pasiūlymo užtikrinimui. Perkančiojo subjekto teisė pasinaudoti Užtikrinimu nurodoma Bendrųjų sąlygų 8.5. punkte ir jo papunkčiuose.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas sumoka Tiekėjui visą Sutarties kainą per 30 dienų nuo Sąskaitos gavimo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – besąlygine, neatšaukiama pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotu laidavimu draudimu – 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos be PVM. Elektroninėmis priemonėmis suformuotas Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas pateikiamas Pirkėjui / Pirkėjo atstovui elektroniniu paštu vilius.pazereckas@chc.lt ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui nurodyti Bendrųjų sąlygų 9.5., 9.8. ir 9.10. punktuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-27
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-22
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

ne

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?