CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos transporto saugos administracija
188647255
Švitrigailos g. 42
Vilnius
03209
LT
Asmuo ryšiams: Laura Bučė
Telefonas: +370 61548938
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ltsa.lrv.lt/lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=623923
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos tolimojo susisiekimo sistemos studijos parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71241000  -  Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau - Užsakovas) įgaliojimą vykdo Lietuvos tolimojo susisiekimo sistemos studijos parengimo paslaugų pirkimą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 150000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71241000  -  Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Lietuvos tolimojo susisiekimo sistemos studijos parengimo paslaugos. Pirkimo objektas detaliai apibūdintas Pirkimo sąlygų 1 priede „Lietuvos tolimojo susisiekimo sistemos studijos parengimo paslaugų techninė specifikacija“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 150000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Suderinus su Užsakovu, esant nenumatytoms aplinkybėms ir tinkamam pagrindimui, galimas Pirkimo sutarties pratęsimas ne ilgesniam kaip 4 (keturių) mėnesių terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija, draudimu arba laidavimo raštu (toliau – Užtikrinimas).
Užtikrinimo vertė ne mažesnė kaip 1 500 Eur, 00 ct.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu turi pateikti užpildytą EBVPD (Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka Pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“ nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo bei atitinka Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau visi kartu – Reikalavimai). Jeigu Pirkime dalyvauja Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, EBVPD teikiamas už kiekvieną Ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacijai pagrįsti) remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo subtiekėją, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (rėmimasis kito ūkio subjekto pajėgumais, reiškia rėmimąsi kvalifikacija), tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti tokio subtiekėjo EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju jį ketinama įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjas), tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti kvazisubtiekėjo EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba laidavimo raštu.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas - 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte, nurodytos Sutarties vertės be PVM.
Užsakovas su Paslaugų teikėju už faktiškai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas (Paslaugų dalį) atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo pateiktos (-ų) PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų), gavimo dienos. Užsakovas su Paslaugų teikėju atsiskaito mokėjimais dalimis už konkrečiai suteiktą Paslaugų dalį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-04-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-04-20
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos transporto saugos administracija, Švitrigailos g. 42 LT-03209 Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-03-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?