CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
188603091
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius
Vilnius
01516
LT
Asmuo ryšiams: Gintaras Vaskela
Telefonas: +370 52191240
Faksas: +370 52191240
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://smsm.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=657727
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BŪKLĖ: KOKYBINIO TYRIMO IR FASILITAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73300000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Suaugusiųjų švietimo būklė 6 savivaldybėse (Prienų rajono, Šiaulių miesto, Lazdijų rajono, Alytaus miesto, Visagino miesto, Telšių rajono): kokybinio tyrimo paslaugos (įgyvendinamos politikos, priemonių efektyvumo aspektais)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73300000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugos perkamos tikslu išsiaiškinti, kaip pagerinti suaugusiųjų mokymą savivaldybėse (prieš pirkimą buvo atrinktos 6 Prienų rajono, Šiaulių miesto, Lazdijų rajono, Alytaus miesto, Visagino miesto, Telšių rajono savivaldybės).
Tyrimo tikslinė grupė – vietos savivaldos institucijos, švietimo, mokslo ir kultūros įstaigos, verslas, NVO veikiančios švietimo ir kultūros srityse ir kiti vietos švietimo lyderiai dirbantys su suaugusiųjų švietimu.
Atlikus šį ketinama tyrimą analogišką patirtį taikyti ir kitose savivaldybėse tikslu gerinti suaugusiųjų švietimą moksliškai pagrįstai pagrindais. Atlikus kokybinį tyrimą dalį numatomi įvairūs mokymai ir diskusijos dėl po kokybinio tyrimo metu gautų apibendrinimo įdiegimo praktikoje. Pirkimas susideda iš dviejų dalių- Suaugusiųjų švietimo būklė 6 Savivaldybėse: kokybinio tyrimo paslaugos (įgyvendinamos politikos, priemonių efektyvumo aspektais) ir tinkląveikos formatu burti grupes, atstovus, organizacijas, dirbančias suaugusiųjų švietimo srityje (savivaldos suaugusiųjų švietimo koordinatoriai, užimtumo paslaugų suaugusiems teikėjai suaugusiems, švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų (NVO) vykdančių veiklą suaugusių švietimo srityje atstovai, verslo atstovai, tyrimo vadovo pasiūlyti neformalūs tam tikros savivaldos bendruomenės atstovai- seniūnaičiai, viršaičiai ir pan.). Projekto kontekste suburtų savivaldybių suaugusiųjų švietimo srities atstovų grupių veiklų fasilitavimas ir rekomendacijų parengimas suaugusiųjų švietimo skatinimui ir galimybių plėtrai su pagrindiniu dėmesiu į žemos kvalifikacijos ir žemas pajamas turinčių asmenų grupes.Paslaugų teikimo terminai etapais – etapas iki 2023 m. vasario 1 d., II -iki 2023 m. kovo 15 d.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-04-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nekeliami
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaito su Paslaugų teikėju per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamo perdavimo–priėmimo akto ir sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Sutarties šalis, uždelsusi laiku pagal šią sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-10-11
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-10-11
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (elektroninių vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 2625645
Faksas: +370 2625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2022-09-25

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?