CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
188771865
Vasario 16-osios g. 62
Šiauliai
76295
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Nabažienė
Telefonas: +370 41596278
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.siauliai.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=653252
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paminklo Tautos laisvei Prisikėlimo aikštėje idėjos sukūrimo ir projekto parengimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paminklo Tautos laisvei Prisikėlimo aikštėje idėjos sukūrimo ir projekto parengimo paslaugos pirkimas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. Vientisa architektūrinė idėja: paminklas ir prieigos turi būti organiška Prisikėlimo aikštės architektūrinio-urbanistinio ansamblio dalis, atitinkanti Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos/erdvinio formavimo sprendinius.
2. Socialinis paveikumas: formuojama tinkama, socialiai atsakinga semantinių ženklų interpretacija ir jų skaitomumas, paminklo idėja papildo/atspindi reprezentacinę aikštės dalies paskirtį.
3. Estetika: formuojama estetinės vertybės ir meninės kokybės išraiška, sprendinys turi būti aukštos meninės kokybės ir kartu perskaitomas, suprantamas, kuriantis aikštės pridėtinę vertę, meninė stilistika nereglamentuojama.
4. Kuriamos aplinkos kokybė: eksploatacija, ilgaamžiškumas, universalaus dizaino principų taikymas.
5. Projekto ekonominis pagrįstumas, kuris apima: prognozuojamą paminklo įrengimo kainą, sąmatinių skaičiavimų išsamumą, koreliaciją tarp idėjos sprendinių ir juos pagrindžiančių skaičiavimų.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-10-25
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Konkurse pirmąsias 5 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis):
I vietos laimėtojui – 4 500,00 eurų;
II vietos laimėtojui – 3 000,00 eurų;
III vietos laimėtojui –2 500,00 eurų.
Dvi paskatinamosios premijos po 500 eurų skiriamos IV ir V vietos laimėtojams.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Piniginius prizus nurodytų vietų laimėtojams perkančioji organizacija išmoka per 30 kalendorinių dienų nuo Paminklo Tautos laisvei techninio projekto sutarties įsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai Projekto konkurso pasiūlymą, pripažintą laimėjusiu atitinkamą prizinę vietą, pateikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų/autorių grupė, premija išmokama asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti konkurse visų partnerių (autorių) vardu.
Dalyviams, kurių pateikti Projekto pasiūlymai nelaimi prizinių vietų, premijos nemokamos.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76295
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-28

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?