CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=618542
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  584039
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64212000  -  Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos: 1. judriojo (mobiliojo) ryšio balso pokalbių (balso telefonijos) paslauga: 1.1. balso pokalbių Lietuvoje į visus tinklus paslauga; 1.2. trumpųjų žinučių (SMS) paslauga; 1.3. mobiliojo elektroninio parašo paslauga; 1.4. neriboto mobiliojo interneto paslauga; 2. judriojo ryšio neriboto duomenų kiekio perdavimo paslauga kituose galiniuose ryšio įrenginiuose; 3. Perkančiojo subjekto vidinio telefonijos tinklo ir tiekėjo tinklo apjungimo (PBX) paslauga; 4. SMS siuntimo grupėms paslauga. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Paslaugų savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, preliminarūs Paslaugų kiekiai ir apimtys, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 105000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

64212000  -  Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos (toliau – Paslaugos): 1. judriojo (mobiliojo) ryšio balso pokalbių (balso telefonijos) paslauga (toliau – mobiliojo ryšio paslauga): 1.1. balso pokalbių Lietuvoje į visus tinklus paslauga (toliau – balso pokalbių paslauga); 1.2. trumpųjų žinučių (SMS (anglų k. – Short Messaging Service) paslauga (toliau – SMS paslauga); 1.3. mobiliojo elektroninio parašo (m.parašo) paslauga (toliau – m.parašo paslauga); 1.4. neriboto mobiliojo interneto paslauga (neriboti duomenų kiekio ir be internetinio greičio ribojimo) (toliau – mobiliojo interneto paslauga); 2. judriojo ryšio neriboto duomenų kiekio perdavimo paslauga kompiuteriuose ir kituose galiniuose ryšio įrenginiuose (toliau – neribotų duomenų perdavimo paslauga); 3. Perkančiojo subjekto vidinio telefonijos tinklo ir tiekėjo tinklo apjungimo (PBX (anglų k. – Private Branch Exchange) paslauga (toliau – PBX paslauga); 4. SMS siuntimo grupėms paslauga. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Paslaugų savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, preliminarūs Paslaugų kiekiai ir apimtys (preliminarūs Paslaugų abonentų kiekiai), skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Paslaugų teikimo laikotarpis – 24 mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos. Sutartis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą, sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Balso pokalbių (balso telefonijos) paslaugų (mobiliojo ryšio paslaugų) kokybė  /  Lyginamasis svoris:  1
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Belaidės interneto prieigos paslaugų kokybė  /  Lyginamasis svoris:  1
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  98
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 105000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, ją pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Sutartis ir jos pratęsimas baigiasi praėjus 36 mėn. arba kai 36 mėn. laikotarpiu PS nupirktų Paslaugų vertė pasiekia sutarties pirkimams skirtas lėšas – 105000 Eur.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
Profesinės veiklos reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke nevėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį suteiktos Paslaugos, 30 (trisdešimtos) dienos imtinai. Sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajam subjektui atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nepradėjęs teikti paslaugų sutartyje nurodytais terminais dėl jo kaltės, nuo sekančios dienos moka Perkančiajam subjektui 0,1 proc. pradinės sutarties kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet nedaugiau nei 6,0 proc. pradinės sutarties kainos be PVM. Jei tiekėjas per sutartyje nurodytus terminus neištaiso Perkančiojo subjekto pretenzijoje nurodytų paslaugų trūkumų, laikoma, kad paslaugos, dėl kurių yra surašyta pretenzija, yra nesuteiktos, ir už šias nesuteiktas konkrečias paslaugas Perkantysis subjektas tiekėjui nemokės. Jei Perkantysis subjektas paslaugų teikimo laikotarpiu tiekėjui pateikia 3 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę Perkančiojo subjekto pretenziją tiekėjui gali būti skiriama 150,00 eurų bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-02-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-06-09
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-02-10
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vyksiančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-01-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?