CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Asta Žigienė
Telefonas: +370 70685096
El. paštas: asta.zigiene@nzt.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VALSTYBINĖS IR/AR PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPŲ INDIVIDUALAUS VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valstybinės ir/ar privačios žemės sklypų individualaus vertinimo paslaugos. Valstybinės ir/ar privačios žemės sklypų individualaus vertinimo paslaugos apima valstybinės ir/ar privačios žemės sklypų individualų vertinimą ir individualaus vertinimo ataskaitų, kurių turinys reglamentuotas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, parengimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  45454.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos valstybinės ir/ar privačios žemės sklypų individualaus vertinimo paslaugos Utenos rajono, Zarasų rajono, Kupiškio rajono, Anykščių rajono, Ukmergės ra-jono, Širvintų rajono, Molėtų rajono, Jonavos rajono, Švenčionių rajono, Ignalinos rajono, Visagino miesto savivaldybėse (Utenos, Zarasų, Kupiškio, Anykščių, Ukmergės, Širvintų, Molėtų, Jonavos, Švenčionių bei Ignalinos ir Visagino teritoriniai skyriai). Preliminari paslaugų apimtis - 450 sklypų, kuriems atliekamas vertinimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų suteikimo laikas  /  Lyginamasis svoris:  30
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutarties dėl pirmos pirkimo objekto dalies preliminari įsigaliojimo data – 2022 m. birželio mėnuo. Pirkėjas ne vėliau kaip prieš 10 d. d. iki numatomos Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuos Paslaugų teikėją dėl prievolės pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paslaugos Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Raseinių raj., Jurbarko raj., Šakių raj., Vilkaviškio raj., Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Prienų ir Birštono, Tauragės raj., Pagėgių sav.
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos valstybinės ir/ar privačios žemės sklypų individualaus vertinimo paslaugos Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Prienų ir Birštono, Tauragės rajono, Pagėgių savivaldybėse (Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos, Prienų ir Birštono bei Tauragės ir Pagėgių teritoriniai skyriai). Preliminari paslaugų apimtis - 550 sklypų, kuriems atliekamas vertinimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų suteikimo laikas  /  Lyginamasis svoris:  30
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutartis dėl antros pirkimo objekto dalies įsigalios pirkimo sąlygų 14.1 papunktyje nustatyta tvarka, t. y. pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 8 dalyje nustatytas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 199-519430
2021-607675

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1DPS-4533-(4.27 E.)

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: VALSTYBINĖS IR/AR PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPŲ INDIVIDUALAUS VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-12-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Turto ir verslo tyrimo centras"
135628329
Islandijos pl. 91
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  45454.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Sutartis dėl 1 pirkimo objekto dalies preliminari įsigaliojimo data - 2022 m. birželio mėn.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-01-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?