CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Kaunas
50161
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Gustevičienė
Telefonas: +370 37787458
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoklinikos.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sviestas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

15530000  -  Sviestas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sviestas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  34000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15530000  -  Sviestas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sviestas- orientacinis kiekis 5 000 kg
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 200-568340
2022-611277

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT-22-3433

Pavadinimas: Sviestas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-12-06
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

AB "Žemaitijos pienas"
180240752
Sedos g. 35,
Telšiai
87101
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  34000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Mokėjimo sąlygos:
1.1. Vykdant Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu
būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių
sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės
sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos
„E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė
pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Šiame punkte elektroninė
sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta
tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir
elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų,
dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija
naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos
ne elektroninėmis priemonėmis.
2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.
3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:
3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna
sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;
3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena
neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.
Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma
neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas
ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;
3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam
pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?