CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB 'Investicijų ir verslo garantijos'
110084026
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Asmuo ryšiams: Jūratė Strakšienė
Telefonas: +370 69424734
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.invega.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=653592
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Privatus juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų statymo 2 str. 25 d. 2 p. nustatytas sąlygas.
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Savanoriško darbuotojų sveikatos draudimo paslaugos
Nuorodos numeris:  616904
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66512210  -  Savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Savanoriško INVEGOS darbuotojų sveikatos draudimo paslaugos. Reikalavimai pirkimo objektui pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66512210  -  Savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Savanoriško dirbančių INVEGOS darbuotojų sveikatos draudimo paslaugų apimtis pirkimo sąlygų rengimo dienai - 98 darbuotojai, paskirstyti pagal 3 programas . Planuojamas preliminarus draudžiamų darbuotojų kiekio padidėjimas sutarties galiojimo laikotarpiu apie 20 draudžiamų asmenų ir pasiūlymo palyginamoje kainoje įskaičiuojamas 20 proc. paslaugų rezervas papildomai aprdaustiesiems sutarties galiojimo laikotarpiui. Darbuotojų sveikatos draudimo paslaugas sudaro: Ambulatorinis gydymas ir diagnostika, dienos chirurgija, dienos stacionaras privačiose ir valstybinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose; Stacionarinis gydymas valstybinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose; Kritinių ligų gydymas; Medicininės paslaugos. Detali informacija pateikta Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi atitikti nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo pagal VPĮ 46 str. 1-4 dalių, VPĮ 45 str. 2' d. ir LR ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo nuostatas.
Tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), kiti ūkio subjektai kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi teisę verstis ne gyvybės draudimo veikla.
Tiekėjas pateikia EBVPD ir Lietuvos banko išduotą draudimo veiklos licenciją, suteikiančią teisę vykdyti ne gyvybės draudimo šakos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų (sveikatos draudimo) veiklą arba lygiavertį dokumentą. Užsienio tiekėjai pateikia lygiaverčius dokumentus. Detali informacija pateikta pirkimo dokumentuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties projektas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
1. Klientas, neatsiskaitęs su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatytais terminais, Paslaugų teikėjui pareikalavus raštu, ne ginčo tvarka moka Paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
2. Pažeidus šioje Sutartyje nustatytus paslaugų teikimo terminus, Paslaugų teikėjas ne ginčo tvarka įsipareigoja mokėti 100,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Nutraukus Sutartį Sutarties 10.1 papunktyje nurodytais pagrindais, Paslaugų teikėjas ne ginčo tvarka per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Klientui 5000,00 Eur vertės dydžio baudą (visi atvejai detalizuoti sutarties projekte).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-11-14
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-16
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
2023 m.
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-31
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?