CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos universitetas
211951150
H.Manto g. 84, Klaipėda
Klaipėda
92294
LT
Asmuo ryšiams: Evelina Radčenkaitė
Telefonas: +8 46398927
Faksas: +8 46398929
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ku.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=641392
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VŠĮ “KLAIPĖDOS UNIVERSITETO” TAKŲ, AIKŠTELIŲ IR APŠVIETIMO RANGOS DARBŲ BOTANIKOS SODO TERITORIJOJE (KRETINGOS G. 92, KLAIPĖDA) PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

VŠĮ “KLAIPĖDOS UNIVERSITETO” TAKŲ, AIKŠTELIŲ IR APŠVIETIMO RANGOS DARBŲ BOTANIKOS SODO TERITORIJOJE (KRETINGOS G. 92, KLAIPĖDA) PIRKIMAS
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

VŠĮ “KLAIPĖDOS UNIVERSITETO” TAKŲ, AIKŠTELIŲ IR APŠVIETIMO RANGOS DARBŲ BOTANIKOS SODO TERITORIJOJE (KRETINGOS G. 92, KLAIPĖDA) PIRKIMAS
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė pratęsti Darbų atlikimo terminą numatoma 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui Sutarties projekte numatytomis sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Perkančioji organizacija – Klaipėdos universitetas, juridinio asmens kodas 211951150, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda numato įsigyti takų, aikštelių ir apšvietimo Klaipėdos universiteto Botanikos sodo teritorijoje (Kretingos g. 92, Klaipėda) rangos darbus. Darbai perkami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05. 4.1 -APVA- V-017- 01-0011.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:
1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų III skyriuje.
2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių
konkurso sąlygų nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama šių konkurso sąlygų 5
priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espdweb ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenumatyti
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nenumatyti
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Ne vėliau kaip per 15 d. nuo atsiskaitymo dok. patvirtinimo d., iki kol galios Projektų administravimo ir finansav. taisykl. pakeitimas, patvirtintas LR fin. ministro įsak. 2020-03-23 Nr. 1K-75 ir bus atšaukta LRV 2020-02-26 nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija; Ne vėliau kaip per 60 d.
nuo atsiskaitymo dok. patvirtinimo d., nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR fin. ministro įsak. 2020-03-23 Nr. 1K-75 ir atšaukus LRV
2020-02-26 nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“
paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją; Numatoma apmokėjimo terminų pasikeitimo
galimybė - numatant, kad bus nustatyti ne ilgesni apmokėjimo terminai nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 5% sutarties vertės be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-10
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Klaipėdos universitetas, Viešųjų pirkimų skyrius, 302 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams
nedalyvaujant. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-27
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?