CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artūras Pabalis
Telefonas: +370 38624179
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=616153
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamųjų darbų, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo tikslas – nupirkti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių „r“ ir „r1“ (unikalus Nr. 8900-2001-6013) griovimo parengiamuosius darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių „r“ ir „r1“ (unikalus Nr. 8900-2001-6013) griovimo parengiamieji darbai, į kurių apimtį įeina esamų inžinerinių tinklų ir statinių išmontavimo darbai, laikinų aikštelių įrengimo darbai, laikinų statinių statybos ir inžinerinių tinklų tiesimo darbai, aikštelių bei kelių įrengimo ir inžinerinių tinklų (ne laikinų) tiesimo darbai, radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir radiacinės saugos kontrolės įrangos bei priemonių tiekimas ir montavimas, „šaltųjų“ bandymų atlikimas, dalyvavimas Statytojui (Užsakovui) atliekant „karštuosius“ bandymus.
Griovimo projekte numatytų ir Techninės užduoties 2 priede nurodytų prekių tiekimas nėra šio pirkimo objektas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 425
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatytas darbų atlikimo terminas dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo, šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas, bet ne daugiau nei 2 (du) kartus ir ne ilgesniam nei 6 (šešių) mėnesių bendram laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Tinkamumo vykdyti profesinę veiklą atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu rangovas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Pirkėjui 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos eurais su PVM dydžio baudą.
Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, rangovas gali pareikalauti sumokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
Jeigu rangovas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
Rangovui gali būti mokamas avansinis mokėjimas.
Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip 1 kartą per kalendorinį mėnesį.
Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo šalių pasirašytame perdavimo-priėmimo akte nuodytos dienos, kai rangovas tinkamai atliko darbus ir įvykdė kitus numatytus rangovo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) bei pateikė pirkėjui visus tinkamus dokumentus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-02-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-02-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Susipažinimas su pasiūlymais vyks Viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuris įvyks pirkimo dokumentuose nustatytu laiku, adresu VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav. arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Į komisijos posėdžius bus kviečiami stebėtojai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Priežiūros procedūra atliekama Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-01-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?