CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Kėkštienė
Telefonas: +370 37305553
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=674247
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r., kapitalinio remonto darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami mokslo paskirties pastato Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r., kapitalinio remonto darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: 1) mokslo paskirties pastato Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav., kapitalinio remonto rangos darbai, 2) darbo projekto parengimo paslaugos, 3) elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas ir pildymas, 4) statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų (pastato kadastrinė byla, pastato geodezinis kontrolinis planas, žemės sklypo kadastrinė byla, kadastrinių duomenų patikslinimas ir įregistravimas, inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos, pastato energetinio naudingumo sertifikatas, statybos užbaigimo aktas) parengimas, (toliau – Darbai), kuriuos tiekėjas turės atlikti vadovaudamasis prie pirkimo dokumentų pridėtu techniniu projektu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Su pirkimo laimėtoju bus sudaroma preliminari pirkimo sutartis, kurios galiojimo terminas - 9 (devyni) mėnesiai. Pagrindinė sutartis preliminarios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki preliminarios pirkimo sutarties galiojimo termino pabaigos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu https://ec.Europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt. Tiekėjai turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
DĖL TEISĖS VERSTIS VEIKLA:
KVALIFIKACINIS REIKALAVIMAS:
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos darbų rangovu (vadovaujantis Statybos įstatymo 18 str.), statinių grupėje – negyvenamieji pastatai, statinių pogrupis: mokslo paskirties pastatai.
Statybos darbų sritys:
Bendrieji statybos darbai:
– žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas);
– statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų dangų įrengimas; apdailos darbai).
Specialieji statybos darbai:
– mechanikos darbai (nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas);
– elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas).
ĮRODANTYS DOKUMENTAI:
Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams teisės aktuose numatytų institucijų (VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalių tiekėjams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. Užsienio šalių tiekėjai iki pirkimo sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą*.
*Užsienio šalių tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Užsienio šalių tiekėjai privalo kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą instituciją VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ ir gauti teisės pripažinimo dokumentą.
Iš tokių tiekėjų priimami jų kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką, po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją (VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“) dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo.
Taip pat turi būti pateiktas ir dokumentas, patvirtinantis kreipimąsi į VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Darbų atlikimo terminas – 18 mėn. nuo Darbų pradžios, įsigaliojus pagrindinei pirkimo sutarčiai (pratęsimo galimybė: iki 2 mėnesių).
2. a) Pagr. sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Rangovas, pasirašęs pagr. sutartį, ne vėliau kaip per 10 k. d. turi pateikti Užsakovui 5 proc. pradinės sutarties vertės be PVM dydžio atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą, b) Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo – 0,03 % nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės per dieną. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo – 0,03 % laiku neapmokėtos sumos per dieną.
3. Apmokėjimo terminas – ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Sąskaitos teikiamos per „E. sąskaita“ informacinę sistemą.
4. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais (pagr. sutarties projekto BD 10.2 p.).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-11-29
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-11-29
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kauno rajono savivaldybės administracija, 312 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Žr. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-16

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?