CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras"
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Ugnė Andriuškevičiūtė
Telefonas: +370 69802582
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.ignitisgrupe.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas.
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2019-TIC-116) IT infrastruktūros įrenginiai ir priedai
Nuorodos numeris:  (2019-TIC-116)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48820000  -  Serveriai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

IT infrastruktūros įrenginiai ir priedai. Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis:
- I Pirkimo objekto dalis – Serveriai;
- II Pirkimo objekto dalis – Duomenų saugyklos ir SAN tinklas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  31203.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I Pirkimo objekto dalis – Serveriai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48820000  -  Serveriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Serveris (1 prekė su jos priklausiniais) - įsigyjamų Prekių kiekis nustatomas pagal Sutartyje ir Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 9 dalyje nurodytą maksimalią lėšų sumą, skirtą Prekėms įsigyti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II Pirkimo objekto dalis – Duomenų saugyklos ir SAN tinklas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48820000  -  Serveriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Saugykla (1 prekė su jos priklausiniais) - įsigyjamų Prekių kiekies nustatomas pagal Sutartyje ir Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 9 dalyje nurodytą maksimalią lėšų sumą, skirtą Prekėms įsigyti.
2. SAN komutatorius (1 prekė su jos priklausiniais) - įsigyjamų Prekių kiekis
nustatomas pagal Sutartyje ir Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 9 dalyje
nurodytą maksimalią lėšų sumą, skirtą Prekėms įsigyti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 139-341973
2020-650718

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT-342-22

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: (2019-TIC-116) IT infrastruktūros įrenginiai ir priedai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-11-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „NBCS“
301817848
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  31203.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti
Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 10 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą
išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas
elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo
dalyviams dienos;
2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu
VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus
sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-15

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?