CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Vilutytė
Telefonas: +370 37423285
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Inžinerinių statinių kadastro duomenų nustatymo ir kadastro duomenų tikslinimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų nekilnojamojo turto objektų inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių: sporto paskirties inžinerinių statinių ir kitos paskirties inžineriniai statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio tinklų, nuotekų šalinimo tinklų, kitų inžinerinių tinklų; susisiekimo komunikacijos: kelių (gatvių) ir kitų transporto statinių (tiltų, viadukų, estakadų, pėsčiųjų tiltų, kelių pralaidų, požeminių perėjų ir kitų statinių, kurie nėra pastatai) ir inžinierinių statinių, kuriems pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų tikslinimo (pradinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (kadastro duomenų paketo) surinkimo, planų ir kadastro duomenų bylų parengimo bei išankstinės kadastro duomenų bylų patikros atlikimo) paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  366263.40  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių) kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių: sporto paskirties inžineriniai statiniai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir kitų inžinerinių statinių, kuriems pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų tikslinimo (pradinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (kadastro duomenų paketo) surinkimo, planų ir kadastro duomenų bylų parengimo bei išankstinės kadastro duomenų bylų patikros atlikimo) paslaugos. Preliminarūs perkamų paslaugų kiekiai nurodyti sutarties projekto 1 priede.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų) kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno mietas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų: vandentiekio tinklų, nuotekų šalinimo tinklų, kitų inžinerinių tinklų) ir inžinerinių tinklų, kuriems pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų tikslinimo (pradinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (kadastro duomenų paketo) surinkimo, planų ir kadastro duomenų bylų parengimo bei išankstinės kadastro duomenų bylų patikros atlikimo) paslaugos. Preliminarūs perkamų paslaugų kiekiai nurodyti sutarties projekto 1 priede.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Inžiner. statinių (susisiekimo komunikac.) kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo pasl. pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų inžinerinių statinių – susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių) ir kitų transporto statinių (tiltų, viadukų, estakadų, pėsčiųjų tiltų, kelių pralaidų, požeminių perėjų ir kitų statinių, kurie nėra pastatai), ir kitų transporto statinių, kuriems pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų tikslinimo (pradinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (kadastro duomenų paketo) surinkimo, planų ir kadastro duomenų bylų parengimo bei išankstinės kadastro duomenų bylų patikros atlikimo) paslaugos. Preliminarūs perkamų paslaugų kiekiai nurodyti sutarties projekto 1 priede.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 032-082334
2022-662858

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SR-242

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių) kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-04-26
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Inreal GEO“
302604810
Žalgirio g. 94
Vilnius
09300
LT
El. paštas: info@inreal.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: https://www.inreal.lt/

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  142010.70  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SR-243

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų) kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-04-26
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Inreal GEO“
302604810
Žalgirio g. 94
Vilnius
09300
LT
El. paštas: info@inreal.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: https://www.inreal.lt/

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  30851.70  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SR-260

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Inžiner. statinių (susisiekimo komunikac.) kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo pasl. pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-05-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas
120093212
Konstitucijos pr. 23-401
Vilnius
08105
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: https://www.vzf.lt/

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  193401.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Interneto adresas: https://kat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?