CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
111963995
Staniūnų g. 68, 36143 Panevėžys
Panevėžys
36143
LT
Asmuo ryšiams: Laura Galiauskienė
Telefonas: +370 45431337
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.panprc.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokomosios metalo apdirbimo įrangos pirkimas
Nuorodos numeris:  2022
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42620000  -  Tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašina -1 vnt., Metalo CNC frezavimo staklės – 1 vnt., CNC tekinimo staklės – 1 vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  313275.70  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašina
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42962500  -  Graviravimo mašinos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašina -1 vnt. Prekės specifikacija nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija I dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Statybos sektorinio prakti nio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Metalo CNC frezavimo staklės
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42623000  -  Frezavimo staklės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Metalo CNC frezavimo staklės- 1 vnt. Prekės specifikacija nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija II dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Statybos sektorinio prakti nio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

CNC tekinimo staklės
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42621100  -  CNC tekinimo staklės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

CNC tekinimo staklės- 1 vnt. Prekės specifikacija nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija III dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Statybos sektorinio prakti nio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 159-452685
2022-636136

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SSP_22

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašinos pirkimo-pardavimo sutartis

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-10-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

ASELA, UAB
302467913
A.Vivulskio g. 41-49
Vilnius
LT
Telefonas: +370 67941907
El. paštas: andrius@asela.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  123415.70  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SSP_23/S-22-15

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Metalo CNC frezavimo staklių pirkimo-pardavimo sutartis

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-10-06
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB BET LT
302856576
Žygio g.93
Vilnius
LT
Telefonas: +370 68587189
El. paštas: an@bioecotec.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  107310.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SSP_24/S-22-16

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: CNC tekinimo staklių pirkimo-pardavimo sutartis

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-10-06
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB BET LT
302856576
Žygio g. 93
Vilnius
LT
Telefonas: +370 68587189
El. paštas: an@bioecotec.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  82550.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams. Konkurso sąlygų 22 skyrius "Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas".
VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?