CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Dainius Voveris
Telefonas: +370 52394773
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=620642
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Draudimo tarpininko (brokerio) paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66518100  -  Draudimo brokerių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – draudimo tarpininko ir konsultanto (draudimo brokerio) paslaugos, susijusios su perkančiojo subjekto rizikų jo veikloje nustatymu bei įvertinimu, konsultavimu ir tarpininkavimu sudarant draudimo sutartis su draudimo bendrovėmis bei jas administruojant
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 0.01  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66518100  -  Draudimo brokerių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – draudimo tarpininko ir konsultanto (draudimo brokerio) paslaugos, susijusios su perkančiojo subjekto rizikų jo veikloje nustatymu bei įvertinimu, konsultavimu ir tarpininkavimu sudarant draudimo sutartis su draudimo bendrovėmis bei jas administruojant
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Dalyvio siūlomų specialistų, kurie vykdys sutartį, patirtis  /  Lyginamasis svoris:  35
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Informacinių technologijų įrankiai  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 0.01  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Paslaugų teikėjui pirkėjas už teikiamas paslaugas nemokės. Teikėjui bus mokamas komisinis atlygis nuo pirkėjo sudaromų draudimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutarčių (draudimo sutarčių), kurio dydžiai turi būti pateikiami pasiūlymo dokumentuose – pasiūlymo formoje. Komisinį atlygį paslaugų teikėjui mokės draudimo bendrovės, su kuriomis pirkėjas sudarys draudimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (draudimo sutartis)
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas, uždelsęs pateikti ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus pirkėjui dėl nustatytų rizikų, jų valdymo, vertinimo, draudimo eiliškumo, apimčių, terminų ir kt. su vykdomais terminais susijusių pasiūlymų specifikacijoje nurodytu terminu, pirkėjui pareikalavus, nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą darbo dieną moka 10 Eur baudą iki 10 vėlavimo darbo dienos (imtinai), nuo 11 iki 15 vėlavimo darbo dienos (imtinai) – 20 Eur baudą.
Pirkėjui dėl teikėjo kaltės ar neveiksnumo patyrus nuostolių (pvz., baudos už eisme dalyvaujančias transporto priemones be privalomojo valdytojų civilinės atsakomybės draudimo, nors pirkėjas teikėjui buvo nurodęs, jog atitinkamos transporto priemonės turėjo būti apdraustos), teikėjas privalo atlyginti pirkėjui patirtų nuostolių dydį.
Teikėjas privalo atlyginti pirkėjui pagrįstus, jo patirtus, nuostolius dėl netinkamai vykdomų teikėjo įsipareigojimų ar netinkamos Paslaugų kokybės padarinių.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-03-03
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-06-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-03-03
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2022-02-15
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?