CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė miškų tarnyba
302471705
Pramonės pr. 11A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Milda Šniolienė
Telefonas: +370 69354171
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.amvmt.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=621895
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Aerofotografavimo ir ortofotoplanų parengimo paslaugų pirkimas 2022 m.
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79961200  -  Aviacinės fotografijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Miškotvarkos objektų valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos ir Prienų regioninių padalinių administruojamose teritorijose aerofotografavimas ir miškotvarkos objektų ortofotoplanų parengimas. Miškotvarkos objektų aerofotografavimas skirtas ortofotografiniams žemėlapiams M 1:10 000 sudaryti, kurie naudojami sklypinės miškų inventorizacijos metu (skirstant miško masyvą į taksacinius sklypus, nustatant taksacinius rodiklius arba palengvinant jų nustatymą lauko darbų metu, užtikrinant maksimalų vidaus situacijos, taksacinių rodiklių bei ūkinių priemonių perimamumą, identifikuojant naujai mišku apaugusius plotus), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui tvarkyti, nacionalinei miškų inventorizacijai vykdyti ir kt.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 66115.70  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77230000  -  Paslaugos, susijusios su miškininkyste
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Atliktų paslaugų rezultatų pristatymo vieta: Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11A, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Miškotvarkos objektų valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos ir Prienų regioninių padalinių administruojamose teritorijose aerofotografavimas ir miškotvarkos objektų ortofotoplanų parengimas. Miškotvarkos objektų aerofotografavimas skirtas ortofotografiniams žemėlapiams M 1:10 000 sudaryti, kurie naudojami sklypinės miškų inventorizacijos metu (skirstant miško masyvą į taksacinius sklypus, nustatant taksacinius rodiklius arba palengvinant jų nustatymą lauko darbų metu, užtikrinant maksimalų vidaus situacijos, taksacinių rodiklių bei ūkinių priemonių perimamumą, identifikuojant naujai mišku apaugusius plotus), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui tvarkyti, nacionalinei miškų inventorizacijai vykdyti ir kt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 66115.70  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-12-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant blogoms oro sąlygoms 2022 metų vasaros-rudens laikotarpiu, galutinės produkcijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 metų birželio 30 d.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo dokumente. Tiekėjai turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai Tiekėjui grąžinami pasibaigus Sutarties terminui ir tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Tiekėjas per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantiją iš banko arba laidavimo sutartį iš draudimo įmonės). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. bendros pirkimo sutarties vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-03-10
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-03-10
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis VPĮ 44 str. 11 d. nuostatomis Tiekėjų atstovai į vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo posėdį nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-02-22
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?