CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos universitetas
211951150
H.Manto g. 84, Klaipėda
Klaipėda
92294
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Šlažienė
Telefonas: +370 46398928
El. paštas: rasa.slaziene@ku.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ku.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=655485
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

USBL (POVANDENINIO POZICIONAVIMO ĮRANGA)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38296000  -  Geodeziniai prietaisai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

perkama USBL (povandeninio pozicionavimo įranga)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38296000  -  Geodeziniai prietaisai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

perkama USBL (povandeninio pozicionavimo įranga)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 150
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų III skyriuje.
2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama šių konkurso sąlygų 5 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenumatyta
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nenumatyta
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkėjas už Prekes Pardavėjui atsiskaito po Prekių pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Mokėjimas pervedamas į Pardavėjo banko sąskaitą per 30 k. d. nuo priėmimo- perdavimo ir sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių ar neatlieka kitų savo įsipareigojimų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos 2.1 punkte, už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-30
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-30
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Klaipėdos universitetas, Viešųjų pirkimų skyrius, 302 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-08-11
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?