CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Strumilienė
Telefonas: +370 34060264
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=677781
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Socialinių mokėjimo kortelių pagaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85320000  -  Socialinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas turi: savo sąskaita bei lėšomis pagaminti socialines mokėjimo korteles, pagal perkančiosios organizacijos pateiktą sąrašą; parduoti nurodytų socialinių mokėjimo kortelių turėtojų nuosavybėn kokybiškas prekes, parduodamas teikėjo prekybos (pristatymo) vietose, sutartyje nustatyta tvarka; suteikti socialinės mokėjimo kortelės turėtojui teisę be papildomo apmokėjimo įsigyti prekes teikėjo prekybos (pristatymo) vietose su siūloma nuolaida; užtikrinti pakankamą prekių asortimentą: maisto prekės, asmens higienos prekės, buities prekės, mokyklinės prekės.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 396694.21  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15800000  -  Įvairūs maisto produktai
18300000  -  Apranga
79342320  -  Klientų aptarnavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ukmergės rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarus socialinių mokėjimo kortelių turėtojų skaičius sutarties galiojimo laikotarpiu - 150 šeimų (asmenų). Kiekvieną mėnesį į socialines mokėjimų korteles bus pervedama apie 18 000 Eur. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pervesti visos numatytos maksimalios sumos. Socialinių mokėjimo kortelių skaičius gali keistis (didėti arba mažėti) iki 20 proc.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 396694.21  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymus tiekėjai teikia tik per CVP IS

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimų pagal VPĮ 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Reikalavimai dėl EBVPD pateikimo:
1. jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai;
2. jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti subtiekėjus (-us) ar ūkio subjektą (us), kuriuo (-iais) planuojama remtis įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, EBVPD teikiamas už kiekvieną subtiekėją;
3. jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti specialistus ar ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, tačiau jie nėra tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) ar tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, o laimėjimo atveju nebus įdarbinti, teikiamas šių subjektų EBVPD;
4. jei tiekėjas naudojasi trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie Perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti prekes/paslaugas/darbus tenkinimo (tiesiogiai neprisidės prie prekių/paslaugų/darbų atlikimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį) priemonėmis, tuomet tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD.
Teisė verstis atitinkama veikla: Tiekėjas turi teisę verstis prekybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
-
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
-
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Nustatytu laiku su Paslaugų teikėju neatsiskaitęs Užsakovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtų suteiktų Paslaugų kainos.
Paslaugų teikėjui laiku nepervedus (negrąžinus) neišmokėtų išmokų likučio, Užsakovas pareikalauja iš Paslaugų teikėjo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo negrąžintos sumos.
Mokėtinos sumos Paslaugų suteikimui bus pervedamos į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą, kiekvieno mėnesio 12-16 dienomis. Paslaugų teikėjas turi pildyti socialinių mokėjimo kortelių sąskaitas sąraše numatytomis sumomis per 1 d.d. nuo Užsakovo pervestų pinigų į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą gavimo. Kiekvieną mėnesį į socialines mokėjimų korteles bus pervedama apie 18 000,00 Eur. Užsakovas neįsipareigoja pervesti visos numatytos maksimalios sumos. Socialine mokėjimo kortele galima atsiskaityti tik esant teigiamam sąskaitos likučiui.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-27
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-27
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kęstučio a. 3, Ukmergė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius 36 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS. Registracija CVP IS yra nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-09

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

ne

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?