CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

LR energetikos ministerija
302308327
Gedimino pr. 38
Vilnius
01110
LT
Asmuo ryšiams: Jevgenija Jankevič
Telefonas: +370 60247359
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://enmin.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=673609
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti, eksploatuoti ir prie perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parkų jungties su sausumos tinklu konsultacinės paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71318000  -  Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Siekiamos įsigyti konsultacinės paslaugos šiose srityse: technologinės, techninės; vėjo greičių, hidrometeorologinių matavimų; jūros dugno ir sausumos (geofizinių ir geotechninių) tyrimų; teritorijų planavimo; aplinkosaugos ir poveikio aplinkai; ekonomikos ir finansų; teisinės; projekto valdymo. Visų paslaugų maksimali apimtis 6000 val. Paslaugų Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos. Ji gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 mėn. laikotarpiui.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 2000000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Technologinės, techninės konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71318000  -  Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos
79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Technologinės, techninės konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Konsultacijų teikimą jūros vėjų elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros prijungimo technologiniais ir techniniais klausimais; 2. Jūrinio vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros projektų įgyvendinimui aktualių dokumentų vertinimą, ekspertinių išvadų, rekomendacijų teikimą. Vertinimo ataskaitos (-ų), įskaitant ekspertines išvadas ir rekomendacijas, parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 3. Rizikų, susijusių su jūrinių vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros plėtra, eksploatacija ir prijungimu prie perdavimo tinklo identifikavimą ir vertinimą. Rizikų vertinimo ataskaitų parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 4 Jungčių ir vėjo elektrinių parkų bei susijusios infrastruktūros poveikio Perdavimo tinklų pralaidumų rezervavimui, balansavimui, perdavimo sistemos adekvatumui bei stabilumui vertinimą. Vertinimo ataskaitos parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);
5. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 333333.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Vėjo greičių, hidrometeorologinių matavimų konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71318000  -  Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos
79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vėjo greičių, hidrometeorologinių matavimų konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Vykdomų sutarčių (vėjo greičių, hidrometeorolognių parametrų matavimų) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą ir teikti rekomendacijas dėl jų atitikimo jūrinėje vėjo energetikoje keliamiems reikalavimams. Ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, duomenų kokybės, tyrimų duomenų pateikimo formato bei suderinamumo su visų vykdomų tyrimų, matavimų, rengiamų bei parengtų dokumentų vertinimo rezultatais bei išvadomis. Vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 2. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 166667.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Jūros dugno ir sausumos (geofizinių ir geotechninių) tyrimų konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71318000  -  Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos
79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Jūros dugno ir sausumos (geofizinių ir geotechninių) tyrimų konsultacinės paslaugos. Maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Jūros dugno tyrimų techninių specifikacijų rengimą ir atsakymų rengimą potencialiems jūros dugno tyrimų paslaugų tiekėjams; 2. Vykdomų sutarčių (jūros dugno ir sausumos tyrimų jūrinių vėjo elektrinių parko susijusios infrastruktūros teritorijoje) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą, įvertinant šių rezultatų suderinamumą ir atitikimą jūrinėje vėjo energetikoje keliamiems reikalavimams, ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, duomenų kokybės, tyrimų duomenų pateikimo formato bei suderinamumo su visų vykdomų tyrimų, matavimų, rengiamų bei parengtų dokumentų vertinimo rezultatais bei išvadomis, vertinimo ataskaitų (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 3. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 333333.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Teritorijų planavimo konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71318000  -  Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos
79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Teritorijų planavimo konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Konsultacijas (raštu ir žodžiu) susijusias su teritorijų planavimo procesais, jūrinių vėjo elektrinių parko ir jungties su Perdavimo tinklais projektavimui ir įrengimui reikalingų teritorijų planavimo dokumentų parengimu, teritorijų planavimo dokumentų bei susijusių teisės aktų, reikalingų pirmajam konkursui įgyvendinti, dokumentų analizę, vertinimą, pastabų, pasiūlymų teikimą. Analizės, vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 2. Vykdomų sutarčių (teritorijų planavimo dokumentų) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą, įvertinant šių rezultatų koreliavimą tarpusavyje ir atitikimą jūrinėje vėjo energetikoje ir teisės aktuose keliamiems reikalavimams. Ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, duomenų kokybės, pateikimo formato bei suderinamumo su rengiamų bei parengtų dokumentų rezultatais bei išvadomis. Vertinimo ataskaitų (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 3. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 166667.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Aplinkosaugos ir poveikio aplinkai konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  5
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90713000  -  Konsultacijų aplinkosaugos klausimais paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Aplinkosaugos ir poveikio aplinkai konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Konsultacijas (raštu ir žodžiu) susijusias su teritorijų planavimo procesais ir jūrinių vėjo elektrinių parko jungties su perdavimo tinklais projektavimo ir įrengimo atitikimu aplinkosaugos reikalavimams, poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadomis. Susijusių dokumentų analizę, vertinimą, pastabų, pasiūlymų teikimą. Vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 2. Vykdomų sutarčių (dėl specialaus plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengimo, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo ir kitas planuojamas vykdyti sutartis) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą, įvertinant šių rezultatų dermę tarpusavyje ir atitikimą jūrinėje vėjo energetikoje keliamiems reikalavimams, taip pat ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, bei suderinamumo. Vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą); 3. Pasiūlymus ir vertinimus dėl vėjo elektrinių parko ir susijusios infrastruktūros statybos ir eksploatacijos metu numatomų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo prevencinių priemonių efektyvumo ir pritaikymo; 4. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 166667.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Ekonomikos ir finansų konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  6
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66171000  -  Finansų konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Ekonomikos ir finansų konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Valstybės finansinės paramos jūrinio vėjo elektrinių parkui modeliavimą bei vertinimą; 2. Galimybių išnaudoti vietinę infrastruktūrą (Klaipėdos valstybinį jūros uostą, krovos ir logistikos grandinę, vietinius verslus, žmogiškuosius resursus) analizę, pasiūlymų (įskaitant pasiūlymus, motyvuojančius jūrinių vėjo elektrinių vystytojus naudotis vietine infrastruktūra), rekomendacijų ir analizės išvadų dėl vietinės infrastruktūros naudojimo pateikimą. Analizės ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimas (įskaitant derinimą); 3. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 333333.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Teisinės konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  7
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79111000  -  Teisinio konsultavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Teisinės konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja: 1. Konsultacines paslaugas (raštu ir žodžiu) Lietuvos paramos schemos derinimo su EK metu (įskaitant notifikavimo dokumentacijos parengimą, pateikimą ir suderinimą su Užsakovu); 2. Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų, susijusių su jūrinio vėjo energetikos vystymu, paramos schemos atitikimo ES teisei, ES paramos schemoms analizę ir ekspertinį vertinimą bei pagalbą rengiant teisės aktų ir sutarčių projektus. Vertinimo ataskaitos (-ų), pasiūlymų, ekspertinių išvadų dėl teisės aktų projektų parengimo pateikimą ir suderinimą; 3. Rekomendacijų pirmojo konkurso dėl leidimų jūrinių vėjo elektrinių bei susijusios infrastruktūros plėtrai ir eksploatacijai parengimą ir suderinimą; 4. Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 333333.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Projekto valdymo konsultacinės paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  8
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71318000  -  Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto valdymo konsultacinės paslaugos, maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja projekto savininko ir projekto vadovo konsultavimą jūrinio vėjo elektrinių parko paruošiamųjų darbų, statybos ir eksploatacijos proceso etapų nustatymo klausimais. Konusultavimas dėl jūrinio vėjo elektrinių parko ir susijusios infrastruktūros projektavimo, statybos ir įgyvendinimo projekto planų, dalyvių ir procesų terminų
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 166667.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama Šalių sutarimu. Sutarties pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Numatomos įsigyti paslaugos bus finansuojamos Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility; toliau – RRF) lėšomis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas deklaruodamas pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą EBVPD. Visų reikalaujamų dokumentų bus prašoma galimo laimėtojo
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Tiekėjas, pažeidęs sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, įsipareigoja Užsakovui mokėti 0,02 proc dydžio delspinigius nuo suderintos paslaugų teikimo apimties už kiekvieną pradelstą įsipareigojimų įvykdymo dieną.
2. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Paslaugų teikėjui per šioje Sutartyje nustatytą terminą, Paslaugų teikėjui pareikalavus, Užsakovas moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią mokėtinos lėšos išskaitomos iš Užsakovo sąskaitos.
3. Jei Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, įskaitant ir dėl esminio Sutarties pažeidimo, Paslaugų teikėjas sumoka Užsakovui 10 proc. nuo Sutarties vertės su PVM dydžio baudą

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-16
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-16
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose tiekėjai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
LR VPĮ VII skyriuje numatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-10

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

ne

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?