CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=654780
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sedulų tako ruožo, kurio un. Nr. 4400-5274-3856 ir Tujų tako ruožo, kurio unikalus Nr. 4400-5274-3989, Palangoje, kapitalinio remonto darbai.
Nuorodos numeris:  1
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1. Darbų aprašo parengimas (aiškinamasis raštas, dangų planas, skersinis pjūvis, darbų kiekių žiniaraštis, techninės specifikacijos ir visos kitos aprašui parengti privalomosios dalys ar skyriai, būtini bendrosios ekspertizės atlikimui bei bendrosios ekspertizės teigiamų išvadų gavimui). Gatvės plotis 4,5 m. kelkraščiai -skaldžolės - santykis 80/20 po 0,75 m pločio ir h-8 cm. Dėvimasis asfaltbetonio sluoksnis rengiamas iš asfaltbetonio AC-16 PD, h-8cm. Projektuojamas rezervinis 100 mm HDPE futliaras telekomunikacijoms tarp ryšių šulinių. ESO kabeliai apsaugomi apgaubiamaisiais D110 mm futliarais. Įrengti 1 greičio slopinimo kalnelį (plato) suformuotą iš asfaltbetonio.Esamų plaukiojančių liukų iškėlimas ir priderinimas prie asfaltbetonio dangos. Eismo reguliavimo kelio ženklų įrengimas.
2. Parengus aprašą atliekami kapitalinio remonto darbai.
3. Asfaltbetonio dangos bei skaldos pagrindo įrengimo darbus privalo atlikti pagrindinis rangovas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 165289.26  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Sedulų tako ruožas, kurio un. Nr. 4400-5274-3856 ir Tujų tako ruožas, kurio unikalus Nr. 4400-5274-3989, Palanga.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Darbų aprašo parengimas (aiškinamasis raštas, dangų planas, skersinis pjūvis, darbų kiekių žiniaraštis, techninės specifikacijos ir visos kitos aprašui parengti privalomosios dalys ar skyriai, būtini bendrosios ekspertizės atlikimui bei bendrosios ekspertizės teigiamų išvadų gavimui). Gatvės plotis 4,5 m. kelkraščiai -skaldžolės - santykis 80/20 po 0,75 m pločio ir h-8 cm. Dėvimasis asfaltbetonio sluoksnis rengiamas iš asfaltbetonio AC-16 PD, h-8cm. Projektuojamas rezervinis 100 mm HDPE futliaras telekomunikacijoms tarp ryšių šulinių. ESO kabeliai apsaugomi apgaubiamaisiais D110 mm futliarais. Įrengti 1 greičio slopinimo kalnelį (plato) suformuotą iš asfaltbetonio.Esamų plaukiojančių liukų iškėlimas ir priderinimas prie asfaltbetonio dangos. Eismo reguliavimo kelio ženklų įrengimas.
2. Parengus aprašą atliekami kapitalinio remonto darbai.
3. Asfaltbetonio dangos bei skaldos pagrindo įrengimo darbus privalo atlikti pagrindinis rangovas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 165289.26  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-12-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas per 5 d d nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą sutarties laikotarpį.
2. Už gatvės kapitalinio remonto atliktus darbus Užsakovas apmoka LAKD lėšomis, pagal iki einamojo mėnesio 21 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-19
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-09-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-19
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – 2022-12-30.
3. Darbus atlikti rangovas privalo iki 2022-11-30. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas aprašo parengimas 6 savaitės ir 3 savaitės ekspertizės atlikimui. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos bei kadastrinės bylos.
4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktas/-us paslaugas/darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-08-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?