CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
111963995
Staniūnų g. 68, 36143 Panevėžys
Panevėžys
36143
LT
Asmuo ryšiams: Laura Galiauskienė
Telefonas: +370 45431337
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.panprc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=652305
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokomosios metalo apdirbimo įrangos pirkimas
Nuorodos numeris:  2022
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42620000  -  Tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašina -1 vnt., Metalo CNC frezavimo staklės – 1 vnt., CNC tekinimo staklės – 1 vnt.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 313844.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašina
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42962500  -  Graviravimo mašinos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lazerinio graviravimo ir pjovimo CNC mašina -1 vnt. Prekės specifikacija nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija I dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 123762.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekės pristatymo terminas dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 (trisdešimt) dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Statybos sektorinio prakti nio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Metalo CNC frezavimo staklės
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42623000  -  Frezavimo staklės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Metalo CNC frezavimo staklės- 1 vnt. Prekės specifikacija nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija II dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 107438.02  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekės pristatymo terminas dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 (trisdešimt) dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Statybos sektorinio prakti nio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

CNC tekinimo staklės
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42621100  -  CNC tekinimo staklės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

CNC tekinimo staklės- 1 vnt. Prekės specifikacija nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija III dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 82644.63  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekės pristatymo terminas dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 (trisdešimt) dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Statybos sektorinio prakti nio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančia, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 staripsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimus laimėtojus, tik iš jų bus prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko, kredito unijos garanti ją arba draudimo bendrovės laidavimą arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti nemažesnė kaip 2 (du) procentai pradinės sutarties vertės. Jei Tiekėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį . Negali būti nurodyta, kad garantas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas neturi teisės reikalauti , kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Sutarties užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-09-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-09-16
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Staniūnų g. 68, Panevėžys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas - Bronius Sadula. Komisijos nariai - Laura Galiauskienė, Almantas Rimkus, Lina Teišerskienė, Irena Rudėnienė.
Tiekėjai nedalyvauja vokų atplėšimo procedūroje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams. Konkurso sąlygų 22 skyrius "Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas".
VI.5)

Paskelbimo data

2022-08-16
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?