CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Širvintų rajono savivaldybės administracija
188722373
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
Širvintos
19120
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Klimantavičienė
Telefonas: +370 38253372
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.sirvintos.lt/lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=641904
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Širvintų miesto žaliųjų teritorijų priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77310000  -  Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Širvintų miesto žaliųjų teritorijų priežiūros paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77310000  -  Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Širvintų miesto teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma įsigyti Širvintų miesto žaliųjų teritorijų priežiūros paslaugas. Perkamų paslaugų apibūdinimas, savybės ir apimtys nustatytos techninėje specifikacijoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kad jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą EBVPD (Pirkimo sąlygų 2 priedas) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Atskirą EBVPD pildo: tiekėjas; kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams. Pirkime taikomi pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti supaprastinto atviro konkurso sąlygose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Avansinis mokėjimas netaikomas. Užsakovas Paslaugų teikėjui apmoka už faktiškai suteiktas Paslaugas, numatytas Sutartyje, pasirašius suteiktų Paslaugų aktą ir pateikus PVM sąskaitas faktūras, per 30 kalendorinių dienų.
Paslaugų teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutartyje numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 Eurų dydžio baudą, kuri Šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Užsakovo nuostoliais.
Jeigu Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalina nustatytų trūkumų ir (ar) defektų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui papildomą 100 eurų dydžio baudą, kuri Šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Užsakovo nuostoliais.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-06
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?