CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
50161
LT
Asmuo ryšiams: Monika Vaitkevičiūtė
Telefonas: +370 37787360
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoklinikos.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=625759
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno klinikų gyvenamojo pastato 26N1p (Unik. Nr. 1993-9010-1265), Kaunas, Eivenių g. 2, rekonstravimo į administracinį pastatą ir kitos inžinerinės paskirties -tunelio statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno klinikų gyvenamojo (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato 26N1p (Unik. Nr. 1993-9010-1265), Kaunas, Eivenių g. 2, rekonstravimo į administracinį pastatą ir kitos inžinerinės paskirties -tunelio statybos darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kauno klinikų gyvenamojo (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato 26N1p (Unik. Nr. 1993-9010-1265), Kaunas, Eivenių g. 2, rekonstravimo į administracinį pastatą ir kitos inžinerinės paskirties -tunelio statybos darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Rangovai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra rangovo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
2. Rangovas, rangovų grupės partneriai kartu, subrangovai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu: statinių grupė – negyvenamieji pastatai, pogrupis – administracinės paskirties pastatai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai. Rangovas turi būti atestuotas negyvenamųjų pastatų, pogrupis – administracinės paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių bei ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių statybos darbų atlikimui šiose darbų srityse:
1. Bendrieji statybos darbai:
1.1. Žemės darbai – statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas;
1.2. statybinių konstrukcijų – gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai;
2. Specialieji statybos darbai:
2.1. mechanikos darbai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas;
2.2. elektrotechnikos darbai – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.
Pateikiamas LR Aplinkos ministerijos arba SPSC išduotas atestatas ar Teisės pripažinimo pažyma (užsienio valstybės įregistruotam tiekėjui), leidžianti vykdyti gydymo paskirties pogrupio negyvenamosios paskirties ypatingo statinio statybos darbus. Užsienio valstybės įregistruotas rangovas Teisės pripažinimo pažymą privalo pateikti iki sutarties sudarymo.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – 5 % nuo Pradinės sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko arba kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba joje nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jos pateikimo Užsakovui dieną, ir galioja nepertraukiamai ir neatšaukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal pateiktą Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas be oficialaus įspėjimo pradeda skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. 3. Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytu terminu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-04-21
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-07-21
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-04-21
Vietos laikas:  11:45
Vieta:  
LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Eivenių g. 2, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu būdu pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) bei Užsakovo pasirašytą Atliktų darbų aktą / Darbų perdavimo–priėmimo aktą.
2. Vykdant Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
3. Atsiskaitymai atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą dokumentą.
4. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė: yra.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-03-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?