CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Raminta Vielavičienė
Telefonas: +370 64558336
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=650252
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tvarių miestų gairių parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tvarių miestų gairių parengimo paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 82644.63  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą parengiamos tvarių miestų gairės dėl gyvenamosios aplinkos kokybės didinimo, želdynų gausinimo, darnaus judumo, atsakingo ir tvaraus vartojimo skatinimo, atliekų, oro, vandens, garso taršos ir poveikio klimato kaitai mažinimo ir atsparumo didinimo. Gairėse nustatytos skirtingo dydžio ir tipo miestų darnaus vystymosi prioritetinės kryptys, principai ir rodikliai (kokybiniai/ kiekybiniai kriterijai), siekiant didinti miestų tvarumą bei gyvenimo juose kokybę. Gairės – tai priemonė vizualiai modeliuoti urbanizuotų teritorijų vystymosi galimybes ir poreikius, aiškiau nustatyti teritorijų vystymo(si) kryptis, planuojant miestų teritoriją. Gairių tikslas suformuoti antropogeninės ir gamtinės (apimant ir antropogenizuotos) aplinkos pusiausvyrą ir subalansuotą šių sričių tvarų vystymąsi.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T1) – Tiekėjo paslaugų atlikimo suvokimas  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T2) – Darbo grupės vadovo - urbanisto patirtis  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T3) – Specialisto Nr. 1 – gamtos mokslų specialisto - geografo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T4) – Specialisto Nr. 2 – inžinerinės infrastruktūros specialisto patirtis  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T5) – Specialisto Nr. 3 – susisiekimo srities specialisto patirtis  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 82644.63  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2022-10-17  /  Pabaiga: 2023-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. II.2.7) p. nurodyta sutarties pradžia yra preliminari.
2. Į II.2.7) p. sutarties terminą įeina paslaugų teikimo terminas (2022-12-16) ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminas (30 d.).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Bendrasis Europos viešųjų pirkimų dokumentas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Per 5 d. d. nuo sudarymo sutarties įvykdymo užtikrinimas ‒ 5 proc. sutarties vertės. 2. Sudarius sutartį, 30 proc. avansas, per 5 d. d. nuo sudarymo avanso užtikrinimas. 3. Tarpinis atsiskaitymas (gali būti mokamas, jeigu Vykdytojas pageidauja) už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas bus vykdomas Vykdytojui atlikus paslaugas, kurių vertė neviršija 30 proc. pirkimo sutarties vertės pagal šalių pasirašytą paslaugų perdavimo ‒ priėmimo aktą. 4. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal šalių pasirašytą paslaugų perdavimo ‒ priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 d. nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešęs apie tai Vykdytojui raštu prieš 10 d. 6. Vykdytojui laiku neįvykdžius įsipareigojimų, delspinigiai – 0,02 proc. nuo neįvykdytos sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. 7. Užsakovui laiku neatsiskaičius, delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-11-25
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-17
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai
nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
01130
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nurodyta konkurso sąlygose.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?