CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Plungės rajono savivaldybės administracija
188714469
Vytauto g. 12
Plungė
90123
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Burčikienė
Telefonas: +370 44873162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.plunge.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga
Nuorodos numeris:  2022
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, perkamos paslaugos privalo būti teikiamos vadovaujantis dokumentais, kurie patalpinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). TPD numeris K-RJ-68-22-16.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  56438.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 12, Plungė.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Bendrojo plano keitimo rengėjas pateikia Bendrojo plano keitimo koncepciją (tekstinę ir grafinę dalis) – 3 (tris) egzempliorius bylose ir 3 (tris) egzempliorius skaitmeniniu formatu.
Bendrojo plano keitimo rengėjas pateikia visos apimties Bendrojo plano keitimo dokumentaciją (tekstinę ir grafinę dalis) – 3 (tris) egzemplioriai bylose ir 3 (tris) egzemplioriai skaitmeniniu formatu (duomenys pateikiami Esri SHP formatu, ESRI File geodatabase (*gdb) duomenų bazės struktūra, visi brėžiniai turi būti pateikti Esri Arcgis MXD ir *.pdf formatu).
Bendrojo plano keitimo erdviniai duomenys (GIS) parengiami vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto vadovo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų (plano rengiamojo etapo) suteikimo terminas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 045-115997
2022-628311

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: BT6-01-469

Pavadinimas: Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-06-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Atamis"
300564438
Žirmūnų g. 139
Vilnius
09120
LT
Telefonas: +370 52728334
El. paštas: info@atamis.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  56438.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į Perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra ir terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-06-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?