CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Unguraitienė
Telefonas: +370 61605049
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ignitisgrupe.lt/lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonės, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonės, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2022-GSC-230) Valdymo (patronuojančios) bendrovės paslaugos
Nuorodos numeris:  608614
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79910000  -  Valdymo holdingų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valdymo (patronuojančios) bendrovės paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  1100000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79910000  -  Valdymo holdingų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valdymo (patronuojančios) bendrovės paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Žaliasis kriterijus  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  80
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Vadovaujantis VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. b) ir c) papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, kad valdymo holdingų teikiamos paslaugos (angl. Management holdings services) yra įprastai komercinėje praktikoje tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose šalyse patronuojančių bendrovių dukterinėms bendrovėms teikiamos valdymo paslaugos, kurios apima padidintos rizikos sandorių, verslo, finansų valdymo ir plėtros, veiklos kontrolės, strategijos, analizės, konsolidavimo ir kitas sritis, už kurias yra atsakinga patronuojanti bendrovė.
Planuojamos įsigyti paslaugos savo esme yra unikalios patronuojančios – dukterinės bendrovių santykiams, ir joks kitas tiekėjas, nebūdamas atitinkamo juridinio asmens patronuojančiąja bendrove (holdingu), negali suteikti tokių paslaugų. Perkamoms paslaugoms suteikti reikalingos specializuotos žinios, patirtis ir įmonių informacija (įskaitant konfidencialią informaciją), kuria disponuoja ir turi teisę disponuoti tik Patronuojanti bendrovė, todėl kitam tiekėjui techniškai neįmanoma suteikti tokių paslaugų. Perkamoms paslaugoms nėra rinkoje konkurencijos, nes įmonių grupės gali turėti tik po vieną patronuojančią bendrovę. Net ir tuo atveju, jei dalis paslaugų teoriškai galėtų būti perkama rinkoje, paslaugų tiekėjai neturėtų galimybių tinkamai įvykdyti sutarties, nes nedisponuoja reikiama informacija, žiniomis, įgūdžiais, kompetencijomis, specializuotais pajėgumais bei teisės aktuose numatytomis holdingo teisėmis. Skirtingi tiekėjai neleistų užtikrinti unifikuotos sistemos, nes jų paslaugų sritis būtų fragmentiška, ne visuomet suderinta su įmonių grupės vykdoma veiklos strategija
Vadovaujantis VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. b ir c p. p. pagrindu, t. y. kai paslaugos neskelbiamų derybų būdu įsigyjamos iš konkretaus tiekėjo, jeigu jas gali suteikti tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių:
b) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;
c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2022-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT-258-22

Pavadinimas: (2022-GSC-230) Valdymo (patronuojančios) bendrovės paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-07-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Ignitis grupė, AB
301844044
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  1100000.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos;
2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-08-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?