CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188608252
Savanorių pr. 2
Vilnius
03116
LT
Asmuo ryšiams: Jelena Beliakova
Telefonas: +370 52198609
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasienis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=616519
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nešiojamų kūno kamerų sistemų įrenginių, vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32323300  -  Vaizdo aparatūra
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas yra skaidomas į 2 pirkimo dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
1 pirkimo dalis – vaizdo aparatūros įranga.
2 pirkimo dalis – kompiuterinė įranga.
Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba visoms pirkimo dalims. Jei tas pats tiekėjas laimės abi pirkimo dalis, galės būti sudaroma viena bendra sutartis.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1157024.79  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Vaizdo aparatūros įranga
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32323300  -  Vaizdo aparatūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Savanorių pr. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

42 komplektai (40 komplektų po 18 kamerų, 2 komplektai po 2 kameras)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1101652.89  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. HOME/2020/ISFB/AG/EMAS/0142 „Skubiai stiprinti sienų apsaugą prie Europos sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kompiuterinė įranga
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000  -  Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Savanorių pr. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Serveris - 1 vnt.
Nešiojamas kompiuteris su monitoriumi - 5 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 55371.90  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. HOME/2020/ISFB/AG/EMAS/0142 „Skubiai stiprinti sienų apsaugą prie Europos sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EBVPD – aktuali tiekėjo deklaracija, kuria tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų . Jei pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, kiekvienas dalyvaujantis ūkio subjektas pateikia atskirai užpildytą EBVPD.
Komisija pirmiausia vertins EBVPD, pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams ir tik po to, įvertinusi pasiūlymus, tikrins pagal dalyvio pateiktus aktualius duomenis, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Jeigu Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas turi sumokėti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.2 punkte, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną.
2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo reikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-02-15
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-05-15
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-02-15
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Vilniaus g. 47, Mickūnų sen. Vilniaus r.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Su Tiekėju už faktiškai laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma pagal Sutartyje nurodytus įkainius ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų Sutarties šalių suderinto Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-01-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?