CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=650522
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Naujų žemagrindžių dviejų ašių troleibusų pirkimas
Nuorodos numeris:  614036
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34622300  -  Troleibusai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami nauji žemagrindžiai dviejų ašių troleibusai (toliau – troleibusai). Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 90 troleibusų, su galimybe įsigyjamų troleibusų kiekį pagal poreikį padidinti iki 101 troleibuso arba sumažinti iki 80 troleibusų. Su troleibusais tiektinų kitų prekių pobūdis – troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai, troleibusų garantiniams remontams ir troleibusų negarantiniams remontams troleibusams suteiktų garantijų (60 mėn.) laikotarpiu reikiamos dalys ir medžiagos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 57469000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34300000  -  Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami nauji žemagrindžiai dviejų ašių troleibusai (toliau – troleibusai, transporto priemonės, prekės). Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 90 troleibusų, su galimybe įsigyjamų troleibusų kiekį pagal poreikį padidinti iki 101 troleibuso arba sumažinti iki 80 troleibusų. Su troleibusais tiektinų kitų prekių pobūdis – troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai, troleibusų garantiniams remontams ir troleibusų negarantiniams remontams reikiamos dalys ir medžiagos. Pirkimo tikslas – išsirinkti 1 tiekėją ir su juo sudaryti preliminariąją sutartį, kurios pagrindu Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, su tiekėju sudarys pirkimo sutartis, pagal kurias tiekėjas Perkančiajam subjektui pateiktų, perduotų ir parduotų troleibusus (Perkančiojo subjekto užsakytą troleibusų kiekį, dėl kurio sudaryta pirkimo sutartis) ir garantijų troleibusams laikotarpiu (60 mėn.) Perkančiajam subjektui tiektų troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai bei jų garantiniams ir negarantiniams remontams reikiamas medžiagas ir dalis. Perkantysis subjektas numato, kad preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta pirmąja pirkimo sutartimi bus užsakoma 50 troleibusų, o kiekviena vėlesne pirkimo sutartimi – nemažiau 10 troleibusų. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis – neilgesnis nei 24 mėnesiai nuo preliminariosios sutarties sudarymo dienos. Troleibusų ir kitų prekių tiekimo terminai: 1. preliminariosios sutarties pagrindu bet kuria sudaryta pirkimo sutartimi perkamų troleibusų nemažiau nei 20 procentų bendro kiekio turi būti pristatyta ir Perkančiajam subjektui perduota neilgiau nei per 435 kalendorines dienas, o visi troleibusai (visas troleibusų kiekis) – neilgiau nei per 600 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos  -  Vardas:  Vienos transporto priemonės gyvavimo ciklo sąnaudos be PVM  /  Lyginamasis svoris:  100
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 57469000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Troleibusų pirkimas dalinai (10 mln. eurų) finansuojamas LR aplinkos ministerijos APVA Klimato kaitos programos priemonės "Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones" (kvietimas 2021-06, paraiškos Nr. KK-AM-AU02-0002) lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ sąskaitą banke 800000 Eur užstatą arba kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – pasiūlymo galiojimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurioje(-iame) pasiūlymas turi būti užtikrinamas 800000 Eur suma. Reikalaujama, kad preliminariosios sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta preliminariosios sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas). Reikalaujama, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas 3% pirkimo sutartimi perkamų visų transporto priemonių kainos be PVM suma – per 10 d.d. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos pervesta į Perkančiojo subjekto sąskaitą banke arba pateikta(-u) banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu, galiojančia(-iu) netrumpiau nei 120 k.d. nuo transporto priemonių pristatymo termino paskutinės dienos.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu pirkimo sutartis(-ys) bus sudaroma(-os) tik gavus ES investicijų lėšų ir(ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą. Tiekėjui paprašius sumokėti pradinę įmoką (nedidesnę nei 15% visų pirkimo sutartimi perkamų transporto priemonių (TP) kainos be PVM dalį) ir užtikrinus pradinės įmokos grąžinimą (pateikus pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimą), pradinė įmoka teikėjui bus sumokėta per 30 k.d. Likusi TP kainos be PVM dalis ir visų TP visos kainos PVM, jei tiekėjui PVM taikomas, atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, tiekėjui bus sumokėta per 60 k.d. nuo TP perdavimo-priėmimo akto(-ų) pasirašymo dienos pagal tiekėjo pateiktą(-as) sąskaitą(-as). Vykdant pirkimo sutartį(-s), sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu, o elektroninės sąskaitos priimamos ir apdorojamos tik IS „E.sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, neperdavęs transporto priemonių (TP) pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, ir kai TP perdavimas vėluoja iki 30k.d. – moka 200 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 1-30 k.d., kai 31-60k.d. – 400 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 31-60 k.d., kai 61-90k.d. – 600 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 61-90k.d. Kai tiekėjas 90-tą k.d. nuo TP pristatymo terminų pabaigos nėra perdavęs bent vienos TP – netenka pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, o jei nei vienos TP, laikoma, kad tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas. Kai TP perdavimas vėluoja 91-180k.d., tiekėjas moka 800 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 91-180k.d. Baudos gali būti išskaičiuotos iš tiekėjui mokėtinų sumų. Kai tiekėjas 180-tą k.d. nuo visų TP pristatymo termino pabaigos nėra perdavęs bent vienos TP, laikoma, kad tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-31
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-11-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-31
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vyksiančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?