CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
124364561
Santariškių g. 2
Vilnius
08661
LT
Asmuo ryšiams: Rima Čereškaitė
Telefonas: +370 52501386
Faksas: +370 52365111
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.santa.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KARDIOPULMONOLOGINĖ STOTIS, Nr. 3959
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33100000  -  Medicinos įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

KARDIOPULMONOLOGINĖ STOTIS
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  41487.60  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33100000  -  Medicinos įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Santariškių g. 7, LT-08661 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

KARDIOPULMONOLOGINĖ STOTIS, 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007 ,,Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" (2017-06-22 sutartis Nr. 17-C-1411) veiklai Nr. 1.1. Medicinos ir kitos įrangos bei baldų įsigijimas"
II.2.14)

Papildoma informacija

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ne ilgiau nei 1 mėnesį (pvz., Tiekėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai) prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 225-589555
2021-630293

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 22-C-5

Pavadinimas: KARDIOPULMONOLOGINĖ STOTIS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-01-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB ,,Real Fusion"
305575214
V.Daunio g. 78-1
Vilnius
08410
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  41487.60  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą vadovaujantis 2020-03-26 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75 2.7 p. ir apmokėti laikantis šių terminų:
-ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;
Numatoma apmokėjimo terminų pasikeitimo galimybė, nustatant ne ilgesnius apmokėjimo terminus nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Vilnius
LT-01501
LT
Telefonas: +370 70668369

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2022-01-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?