CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=648487
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kontaktinio tinklo atramų pirkimas
Nuorodos numeris:  612137
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34928510  -  Gatvių apšvietimo kolonos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – kontaktinio tinklo atramos, skirtos troleibusų kontaktinio tinklo pakabinimui įvairiose Vilniaus miesto vietose (toliau – Prekės). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Prekių savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, Prekių kiekiai ir jų pristatymo sąlygos nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Perkantysis subjektas įsipareigoja Prekių tiekimo laikotarpiu nupirkti visų Specifikacijoje nurodytų Prekių visus kiekius. Prekių tiekimo laikotarpis – 90 (devyniasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Prekių tiekimo laikotarpis baigiasi praėjus 90 (devyniasdešimčiai) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant, arba kai Prekių tiekimo laikotarpiu tiekėjas Perkančiajam subjektui pristato visų Prekių visus kiekius. Prekių tiekimo laikotarpio pratęsimas nenumatytas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34928510  -  Gatvių apšvietimo kolonos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – kontaktinio tinklo atramos, skirtos troleibusų kontaktinio tinklo pakabinimui įvairiose Vilniaus miesto vietose (toliau – Prekės). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Prekių savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, Prekių kiekiai ir jų pristatymo sąlygos nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Perkantysis subjektas įsipareigoja Prekių tiekimo laikotarpiu nupirkti visų Specifikacijoje nurodytų Prekių visus kiekius. Prekių tiekimo laikotarpis – 90 (devyniasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Prekių tiekimo laikotarpis baigiasi praėjus 90 (devyniasdešimčiai) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant, arba kai Prekių tiekimo laikotarpiu tiekėjas Perkančiajam subjektui pristato visų Prekių visus kiekius. Prekių tiekimo laikotarpio pratęsimas nenumatytas. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo pristatytas Prekes Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už pristatytas ir Perkančiajam subjektui perduotas Prekes gavimo dienos. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos privalės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 120
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 4 priedas).
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Tiekėjas, patiekęs Prekes Perkančiajam subjektui, t.y. pristatęs ir perdavęs Prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, sutartyje nustatyta tvarka Perkančiajam subjektui pateikia PVM sąskaitą faktūrą už patiektas Prekes. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, Perkantysis subjektas numato su tiekėju atsiskaityti per 30 k. d. nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajam subjektui atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nurodytais terminais nepatiekęs Prekių, nuo sekančios dienos mokės 0,2% nepatiektų Prekių kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet nedaugiau 6,0% nepatiektų Prekių kainos be PVM. Tiekėjas delspinigius moka nepriklausomai nuo tiekėjui skirtų baudų ar taikomų sutartyje numatytų kitų netesybų. Jei tiekėjas vėluos patiekti Prekes: 1. nuo 10 d.d. imtinai po termino pabaigos bus skaičiuojama 0,4% nepristatytų Prekių kainos be PVM dydžio bauda už kiekvieną uždelstą dieną; 2. nuo 20 d.d. – 0,6%; 3. nuo 30 d.d. – 0,8%. Jei tiekėjas vėluos pakeisti jo patiektas netinkamas prekes kitomis, kokybiškomis ir reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis: 1. nuo 10 d.d. imtinai po termino pabaigos dienos bus skaičiuojama 0,4% nepristatytų Prekių kainos be PVM dydžio bauda už kiekvieną uždelstą dieną; .2. nuo 20 d.d. – 0,6%; .3. nuo 30 d.d. – 0,8%. Delspinigiai, bauda ir kitos netesybos galės būti išskaičiuotos iš tiekėjui už patiektas Prekes mokėtinos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-07-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-10-11
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-07-14
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vyksiančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-06-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?