CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Jolita Ivanauskienė
Telefonas: +370 61509118
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.chc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=651999
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Absorbcinio šilumos siurblių (-o) įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui darbo projektas ir rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45232152  -  Siurblinių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Absorbcinio šilumos siurblių (-o) įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui darbo projektas ir rangos darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45232152  -  Siurblinių statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Absorbcinio šilumos siurblių (-o) įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui darbo projektas ir rangos darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 17
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutarties objektas finansuojamas iš Klimato kaitos programos pagal AB Vilniaus šilumos tinklų su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) 2020 m. birželio 2 d. sudarytą Projektų finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį Nr. KKS-S-108(2020)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 5 priede nurodytus reikalavimus (tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos).
2. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

1. Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (kaip nustatyta Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje), tačiau Tiekėjas Perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti 20 000,00 (dvidešimties tūkstančių) eurų baudą, jeigu jis:
1.1. atšaukia Pirminį, Pakeistą ar Galutinį pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;
1.2. pakeičia savo Pirminį ar Pakeistą pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, taip, kad Pakeistas ar Galutinis pasiūlymas neatitiktų minimalių Pirkimo dokumentų reikalavimų;
1.3. laimėjęs Pirkimą, vengia arba atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą;
1.4. vengia arba atsisako pateikti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą ar kitą su sutarties įsigaliojimu siejamą dokumentą per sutartyje nustatytą terminą (jeigu tokių reikalaujama).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą:
1.1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;
1.2. užtikrinimo suma – 200.000,00 EUR (du šimtai tūkstančių eurų, 00 ct.);
2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo.
3. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą:
3.1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;
3.2. užtikrinimo suma – 5% (penki procentai) nuo faktinės galutinės visų Darbų kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?