CVPP

Skelbimas dėl savanoriško Ex Ante skaidrumo

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
LT-04215
LT
Asmuo ryšiams: Domantas Bajorinas
Telefonas: +370 66926758
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ignitisgrupe.lt/lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė teikian verslo aptarnavimo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė teikian verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2022-GSC-429) Dokumentų valdymo sistemos DOCLOGIX aptarnavimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  2022-GSC-429
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos dokumentų valdymo sistemos DOCLOGIX aptarnavimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  420000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Dokumentų valdymo sistemos DOCLOGIX aptarnavimo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Žaliasis kriterijus  /  Lyginamasis svoris:  2
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  98
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos be skelbimo apie pirkimą
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga
Paaiškinimas
Dėl techninių priežasčių bei išimtinių ir dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, DocLogix tobulinimo/ keitimo/ vystymo ir priežiūros paslaugas gali suteikti vienintelis tiekėjas – DocLogix, UAB. DocLogix, UAB yra DocLogix sistemos kūrėjas ir visos intelektinės teisės į DocLogix išimtinai priklauso DocLogix, UAB. Taip pat DocLogix, UAB savo intelektiniš teisių į DocLogix niekam nėra perdavę.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2022-000000

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Pavadinimas: (2022-GSC-429) Dokumentų valdymo sistemos DOCLOGIX aptarnavimo paslaugų pirkimas

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2022-12-20
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

DocLogix, UAB
126161855
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Būsimas rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertė:  420000.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  420000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT-08410
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
1. per 10 dienų (supaprasntų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštuapie jo priimtą sprendimą išsiunmo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamaselektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiunmo dalyviams dienos;2. per 10 dienų (supaprasntų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjopriimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuo Dalyvius apie Pirkėjopriimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-21

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)
Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Pasiūlymų vertinimo kriterijuose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?