CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Naujų žemagrindžių dviejų ašių troleibusų pirkimas
Nuorodos numeris:  614036
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34622300  -  Troleibusai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami nauji žemagrindžiai dviejų ašių troleibusai (toliau – troleibusai). Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 90 troleibusų, su galimybe įsigyjamų troleibusų kiekį pagal poreikį padidinti iki 101 troleibuso arba sumažinti iki 80 troleibusų. Su troleibusais tiektinų kitų prekių pobūdis – troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai, troleibusų garantiniams remontams ir troleibusų negarantiniams remontams troleibusams suteiktų garantijų (60 mėn.) laikotarpiu reikiamos dalys ir medžiagos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34300000  -  Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami nauji žemagrindžiai dviejų ašių troleibusai (toliau – troleibusai, transporto priemonės, prekės). Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 90 troleibusų, su galimybe įsigyjamų troleibusų kiekį pagal poreikį padidinti iki 101 troleibuso arba sumažinti iki 80 troleibusų. Su troleibusais tiektinų kitų prekių pobūdis – troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai, troleibusų garantiniams remontams ir troleibusų negarantiniams remontams reikiamos dalys ir medžiagos. Pirkimo tikslas – išsirinkti 1 tiekėją ir su juo sudaryti preliminariąją sutartį, kurios pagrindu Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, su tiekėju sudarys pirkimo sutartis, pagal kurias tiekėjas Perkančiajam subjektui pateiktų, perduotų ir parduotų troleibusus (Perkančiojo subjekto užsakytą troleibusų kiekį, dėl kurio sudaryta pirkimo sutartis) ir garantijų troleibusams laikotarpiu (60 mėn.) Perkančiajam subjektui tiektų troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai bei jų garantiniams ir negarantiniams remontams reikiamas medžiagas ir dalis. Perkantysis subjektas numato, kad preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta pirmąja pirkimo sutartimi bus užsakoma 50 troleibusų, o kiekviena vėlesne pirkimo sutartimi – nemažiau 10 troleibusų. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis – neilgesnis nei 24 mėnesiai nuo preliminariosios sutarties sudarymo dienos. Troleibusų ir kitų prekių tiekimo terminai: 1. preliminariosios sutarties pagrindu bet kuria sudaryta pirkimo sutartimi perkamų troleibusų nemažiau nei 20 procentų bendro kiekio turi būti pristatyta ir Perkančiajam subjektui perduota neilgiau nei per 435 kalendorines dienas, o visi troleibusai (visas troleibusų kiekis) – neilgiau nei per 600 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos  -  Vardas:  Vienos transporto priemonės gyvavimo ciklo sąnaudos be PVM  /  Lyginamasis svoris:  100
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Troleibusų pirkimas dalinai (10 mln. eurų) finansuojamas LR aplinkos ministerijos APVA Klimato kaitos programos priemonės "Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones" (kvietimas 2021-06, paraiškos Nr. KK-AM-AU02-0002) lėšomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 137-392897
2022-619072

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Naujų žemagrindžių dviejų ašių troleibusų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-09-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?